Název organizace Kraj působení Webové stránky Popis
A KLUBY ČR, O.P.S. Jihomoravksý http://www.akluby.cz/ Jsme obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytujeme informace, sociální poradenství, terapeutický léčebný program, následnou péči a pomoc s hledáním zaměstnání.
ACET ČR Moravskoslezský http://www.acet.cz/ ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže. ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS.
ACET ČR, o.s. Celá ČR http://acet.cz ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže. ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS.
Acet, o.s. Hlavní město Praha http://www.acet.cz/ aktivně se zabývá prevencí HIV/AIDS (přednášková činnost) Kotnaktní osoba: Vladimír Vácha, mail: vacha [dot] ksmseznam [dot] cz, tel: 605 873 150 A 492, 537 01 Chrudim, kontakt: Mgr. František Krampota, mail: acet [dot] czvolny [...
ADVAITA, o.s. Liberecký http://advaitaliberec.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Mrkvanová, tel: 482750607, email: primarniprevenceadvaitaliberec [dot] cz Centrum ambulantních služeb ADVAITA: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, email: casadvaitaliberec [dot] cz Terapeutická komunita pro drogově...
Adykt., o.s. Pardubický http://www.prevko.cz/ Vztahy ve třídě, závislostní chování, monitoring programů primární prevence Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dřínovský, tel: 776 056 814
Aids Care Education Training ACET Česká Republika, o.s. Pardubický http://www.acet.cz/ Lektor pro Břeclavsko: Sídlo: J. Fučíka 59, 691 41 Břeclav
Aktualizace místních protidrogových koordinátorů Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.kr-kralovehradecky.cz/ Adresář místních protidrogových koordinátorů Jméno, příjmení Úřad Telefon E-mail Kateřina Cepková, DiS. MÚ Broumov 491 504 329...
Aktualizace seznamu zaměstnanců OSPOD na ORP Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.kr-kralovehradecky.cz/ SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ OSPOD SPADAJÍCÍCH POD KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Broumov jméno telefonní číslo
Ambulance klinické psychologie Jihomoravksý http://www.psycholog.eu/psycholog-kontakt.html Většina nabízené péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění na základě žádanky (viz Hrazená péče). Základní péče se dělí na diagnostickou a psychoterapeutickou se zaměřením především na dospělou klientelu. Pokud jste objednáni na psychologické vyšetření, nezapomeňte si prosím vzít veškeré pomůcky, které používáte, především brýle (včetně brýlí na čtení!) a naslouchátka. Bez těchto pomůcek není možno vyšetření realizovat. Podle platné legislativy je za diagnostickou činnost (psychologické vyšetření) od dětských i dospělých klientů vybírán regulační poplatek 30,- Kč. Za psychoterapeutické sezení se regulační poplatek nevybírá. Časy objednávek se podřizují možnostem a požadavkům klientů, nemusí proto přesně kopírovat ordinační hodiny.Ordinace klinické psychologie se nachází v přízemí budovy společnosti SUNMED s.r.o. Nosálovská 170, vchod od parkoviště. Ordinace je označena zvenčí, dům je blízko nemocnice Vyškov. Parkování je možné na přilehlém parkovišti. V Bučovicích je ordinace umístěna v budově polikliniky v suterénu, Sovětská 912. Vchod je přes hlavní budovu nebo zadním vchodem ze dvora. Parkování je možném na přilehlém parkovišti. Telefon: +420 532 302 355 E-mail: skalicka@psycholog.eu
Anabell Celá ČR http://anabell.cz Občanské sdružení Anabell vzniklo v roce 2002 a nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. V současné době Anabell poskytuje sociální a zdravotnické služby v Kontaktních centrech Anabell - v Brně (sídlo organizace), v Praze (včetně služeb pro obyvatele Středočeského kraje), Ostravě a ve Zlíně.
Anabell Moravskoslezský Řeší poruchy příjmu potravy. tel: 602 236 457
Anima - terapie, o.s. Hlavní město Praha http://anima-os.cz Registrovaná sociální služba Poradna pro rodiče a děti (typ služby Odborné sociální poradenství). Registraci provedl Magistrát hlavního města Prahy dne 14.11.2007. Certifikovaná protidrogová služba Typ služby Ambulantní léčba. Certifikaci udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky s platností do 16.9.2014. Certifikát číslo 185/2010.
Anima, o.s. Hlavní město Praha http://www.anima-os.cz/ Rodinná terapie, Individuální terapie, Skupinová terapie, Práce s dětmi, Pracovní poradenství, Sociální poradenství
ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM Jihočeský http://www.arkadacentrum.cz/page.php?paragraph=6 Občanské sdružení Arkáda vzniklo v roce 1994. Jeho cílem bylo doplnit a zkvalitnit stávající nabídku psychosociálních služeb v píseckém regionu. Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Rysová mail: rysovaarkada-pisek [dot] cz, tel. 382...
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub „PAPRSEK“ Jihomoravksý http://www.paprsek-vyskov.cz/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. je otevřeným, nezávislým, nepolitickým dobrovolným sdružením s celorepublikovou působností, které vzniklo za účelem zajišťování, provozování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb dětí a mládeže se zdravotním postižením (bez ohledu na jeho druh a stupeň) a jejich rodin.
Audendo, o.s. Hlavní město Praha http://audendo.cz Občanské sdružení Audendo podporuje volnočasové aktivity dětí, razí do každodenního školního života možnosti školní psychologie. Specializujeme se na prevenci sociálně patologických jevů, vytvořili jsme smysluplnou koncepci, systém vzdělávání pedagogů a vzdělávací středisko. Splupracujeme s celou řadou odborníků z oblasti.
Audendo, o.s. Hlavní město Praha http://www.audendo.cz/main.html Občanské sdružení Audendo podporuje volnočasové aktivity dětí, razí do každodenního školního života možnosti školní psychologie. Specializujeme se na prevenci sociálně patologických jevů, vytvořili jsme smysluplnou koncepci, systém vzdělávání pedagogů a vzdělávací středisko. Splupracujeme s celou řadou odborníků z oblasti. Cílem této prezentace je představit Vám naše sdružení a podrobněji Vás seznámit se semináři, které pro Vás pořádáme, a s námi sestavenou koncepcí školní psychologie.
AVE Moravskoslezský http://osave.cz Občanské sdružení AVE v rámci sociálních služeb pracuje s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP; pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzdělává pedagogy; působí na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
AVE Olomoucký http://osave.cz Občanské sdružení AVE v rámci sociálních služeb pracuje s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP; pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzdělává pedagogy; působí na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Barevný svět dětí Hlavní město Praha http://barevnysvetdeti.cz Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál. Naše původní poslání – pomoc dětem v ústavní péči, se pod vlivem zkušeností z praxe posunulo více k oblasti prevence. Chceme předcházet zbytečnému umisťování dětí do ústavů, pomoci dětem rozvíjet sebe sama a podpořit rodinu v těžké životní situaci.
Bílý nosorožec Moravskoslezský http://www.prevence-info.cz/organizace/bily-nosorozec Poskytované služby: terénní program, nízkoprahový klub, preventivní programy
Bílý nosorožec, o.p.s. Moravskoslezský http://www.bilynosorozec.cz Organizace Bílý nosorožec, o.p.s. vznikla jako nezisková společnost a svým zaměřením organizace směřuje do oblasti sociální prevence.
Biskupství královéhradecké, Pedagogické centrum - Projekt "Orientační dny pro školy" Královehradecký http://odproskoly.bihk.cz/ Projekt Orientační dny pro školy (dále OD pro školy) obsahuje kurzy zaměřené na primární prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže. Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol a všech typů středních...
Blázníš? No a! (Projekt pod hlavičkou Fokus Praha) Hlavní město Praha http://blaznis-no-a.cz Od roku 2006 realizuje Fokus Praha mezinárodní zážitkový a vzdělávací projekt Blázníš? No a! určený pro střední školy, věková kategorie 15-20 let, fungující na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Jeho cílem je podpora duševního zdraví a zvládání krizových situací – zcitlivění tohoto opomíjeného tématu u jednotlivých studentů i celého kolektivu; odbourávání obav a předsudků z psychiatrické léčby; redukce stigmatizace, diskriminace, sociálního vyloučení. Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní (většinou i ti, kteří působí drsně). V tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o ní hovořit. Projekt Blázníš? No a! je postaven na otevřeném setkání s experty na vlastní zkušenost s psychickým onemocněním a lidmi pracujícími v oblasti duševního zdraví. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu prožívání, oslovuje otázky strachu a obav, nabízí zdroje jak se vyrovnávat s krizemi a učí porozumět a respektovat druhého. (Fokus Praha o.s. jako nevládní nezisková organizace od začátku své existence (1990) komunitní zdravotní a sociální služby, které duševně nemocným pomáhají překonávat jejich problémy. Kromě činností rehabilitačních a terapeutických poskytuje Fokus Praha vzdělávání, podílí se na tvorbě koncepce služeb a legislativy. Každoročně pořádá informační a propagační kampaň Týdny pro duševní zdraví.)
CEDU - Centrum pro demokratické učení Celá ČR http://cedu.cz/ CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s. se dlouhodobě a systematicky věnuje občanskému vzdělávání. Připravujeme mladé lidi na aktivní život v demokratické společnosti.Posláním CEDU je podporovat občanské vzdělávání v ČR. Věříme v to, že podstatou demokracie není jen funkční systém, ale především aktivita a zralost občanů, kteří tento systém utvářejí. Jsme přesvědčeni, že cesta k odpovědnému občanství začíná již v rodinách a školách.
Centrum adiktologie Hlavní město Praha http://www.adiktologie.cz/ Podle britské strategie boje proti drogám z roku 2010 je úkolem britského ministra pro prevenci zločinu Normana Bakera sebrat nové poznatky o tom, jaké postupy fungují v jiných zemích a v čem je možné se od nich poučit. Ministr proto 3. prosince navštívil Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, seznámil se s jejím fungováním a se systémem péče o drogově závislé v České republice.
Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze Hlavní město Praha http://www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=302:obecneinformacevynspi&catid=5:ippp&Itemid=314 ESF - Projekt VYNSPI má za cíl vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky. Jihomoravský kraj je jedním z krajů, které se do projektu zapojily. PPP...
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP PK Pardubický http://www.ccvpardubice.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Monika Jirásková, mail: nfoccvpardubice [dot] cz, tel:466 301 173, 775 570 705
Centrum primární prevence Semiramis o.s. Středočeský http://os-semiramis.cz Charakteristika Centra primární prevence Semiramis o.s. Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen Centrum PP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Centrum primární prevence v Horních Beřkovicích Ústecký http://www.centrumberkovice.cz/ Kontaktní osoba: David Vačilja (manažer multicentra), tel: 416808259, mobil: 731 655 577; email: multicentrumplhberkovice [dot] cz
Centrum pro rodinu a sociální péči Moravskoslezský J. Dostálová, cpropdoo [dot] cz 553 616 723
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Moravskoslezský http://www.prorodiny.cz/ kontaktní osoba – MUDr. Maria Fridrichová – vedoucí střediska RODINA kontakt: 552 301 409 mfridrichovaprorodiny [dot] cz
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Moravskoslezský http://prorodiny.cz Hlavním cílem činnosti Centra je napomáhat k prohloubení a upevnění manželských a rodinných vztahů a tím i k morální a duchovní obnově naší společnosti.
Centrum sociálních služeb Praha, Triangl centrum pro rodinu Hlavní město Praha http://www.csspraha.cz/ Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci. Této široce definované cílové skupině Centrum sociálních služeb Praha nabízí sociální, terapeutické a zdravotnické služby, psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis. Služby Centra sociálních služeb Praha nevyužívají pouze obyvatelé hlavního města, v mnoha případech je pomoc poskytována osobám prakticky z celé České republiky i cizincům.
Centrum volného času pro děti a mládež v Rousínově Jihomoravksý http://www.rousinov.cz/index.php?id=cvc Město Rousínov leží na úpatí jihovýchodní okrajové části Drahanské vrchoviny v údolí na pravém břehu Rakovce 7 km na sever od Slavkova, 25 km východně od Brna na státní silnici z Brna do Olomouce na 216. kilometru dálnice z Brna do Olomouce.Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Marková, tel: 733 200 096, email: cvcrousinov [dot] cz
Citadela Bruntál Moravskoslezský http://www.hasik.cz/citadela/index.html Citadela Bruntál se zaměřuje zejména na oblasti problematiky: a. prevence návykového chování a užívání návykových látek, b. prevence společensko nežádoucí jevů a dalších forem rizikového chování, c. preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, d. problematika zdravého životního stylu, e. problematika environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.
Citadela Bruntál Moravskoslezský http://www.hasik.cz/citadela/realteam.html Citadela Bruntál je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením, které sdružuje širokou laickou i odbornou veřejnost zaměřenou na oblasti definované cíly činnosti sdružení.
CPPT, o.p.s. Plzeňský http://www.cppt.cz/ CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.
Česká asociace transakční analýzy Celá ČR http://ta-cata.cz/ta/doku.php V r. 1992 přijel na pozvání Českomoravské psychologické společnosti do Prahy tehdejší prezident EATA Servaac van Beekum. Uspořádal zde první oficiální základní a seznamovací kurz o transakční analýze, který se nazývá TA 101. Tohoto kurzu se zúčastnilo cca 50 zájemců. Na jeho konci nabídl Servaac van Beekum zorganizovat oficiální a EATA garantované následné 3leté vzdělávaní (Tříletka) pro ty, kteří mají o transakční analýzu zájem a chtějí se eventuálně v budoucnu certifikovat. Do této první Tříletky se přihlásilo cca 24 zájemců z řad psychologů klinických, organizačních, pedagogických, dále z řad lékařů a jiných zájemců. Výcvik probíhal v angličtině s překladem a vystřídalo se zde v průběhu 3,5 let 7 lektorů z různých častí Evropy. Tato skupina (24 osob) založila v r.1994 občanské sdružení Česká asociace transakční analýzy, které je registrováno na MV ČR. Do EATA byla ČATA jako národní asociace přijata v r. 1996.
Česká koalice proti tabáku, o.s. Hlavní město Praha http://bezcigaret.cz Česká koalice proti tabáku, o.s. působí ve školách svými preventivními semináři.
Česká koalice proti tabáku, o.s. Hlavní město Praha http://www.bezcigaret.cz/ Kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Langrová, mail: prevencebezcigaret [dot] cz, infodokurte [dot] cz, tel: 224 968 535, alternativní web: www.dokurte.cz Linka pro odvykání kouřenít, tel: 844 600 500
Česká společnost AIDS pomoc Celá ČR http://aids-pomoc.cz Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vzniklo koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90.let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. V nedávné dob sdružení rozšířilo svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.
Česká společnost AIDS pomoc, o.s. Hlavní město Praha http://www.aids-pomoc.cz/ Občanské sdružení Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vzniklo koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90.let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. V nedávné dob sdružení rozšířilo svou činnost i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet.
Člověk v tísni, o. p. s. - Jeden svět na školách Hlavní město Praha http://jedensvetnaskolach.cz Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přinášíme do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku. Snažíme se současný svět a novodobou historii nejenom popisovat, ale především vykreslit v souvislostech.
Člověk v tísni, o.p.s. - Jeden svět na školách Hlavní město Praha http://www.jedensvetnaskolach.cz/ Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Naše výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Klademe mimořádný důraz na praktickou využitelnost našich materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci na více než 3 000 základních a středních školách.
DDM Uherský Brod Zlínský http://www.ddmub.cz/ Zájmové vzdělávání – hlavní oblasti činnosti: pravidelná činnost: zájmové kroužky, kurzy příležitostné akce: pro veřejnost prázdninová činnost: tábory příměstské, letní, zimní, víkendové pobyty, soustředění zájmových kroužků sportovní akce osvětová činnost – besedy, semináře, školení, prevence sociálně patologických jevů výukové programy pro školy soutěže, přehlídky, olympiády otevřené nabídky spontánních činností: fotbálek, šipky, kulečník individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Hradec Králové Královehradecký http://www.ddu-hk.cz/ Kdo jsme: Jsme právním sbjektem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše hlavní činnost se realizuje ve dvou základních částech našeho zařízení.
DCHB – OCH Tišnov, Klub Čas Tišnov Jihomoravksý http://tisnov.charita.cz/ Tišnovská oblastní charita je organizační složkou Diecézní charity Brno. Vznikla 1.1. 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství. Prvotní impuls k založení tišnovské Charity přišel od občanů tohoto regionu na základě jejich poptávky po ošetřovatelských službách.
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Plzeňský http://www.diakoniezapad.cz/ Diakonie Západ již více než 20 let poskytuje sociální a duchovenské služby v západočeském regionu v oblasti péče a prevence. Řeší jedinečné projekty a je platformou pro řadu komunitních aktivit. Program primární prevence církevní právnická osoba Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Petříčková, tel. 775 720 490, e-mail: prevence [dot] zapaddiakonie [dot] cz www.sosarcha.cz
Diakonie ČCE středisko Milíčův dům Královehradecký http://milicak.cz Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům má již více naž 18 let zkušenosti v práci s ohroženými dětmi a mládeží. Za dobu své existence realizovalo středisko mnoho projektů v oblasti sociálních služeb či podpory a...
Drak o.s. Ústecký Kontakt: tel: 724719856 Webová stránka není v současné době dostupná, jakmile to bude možné, objeví se zde. Děkujeme za pochopení.
Drom, romské středisko Jihomoravksý http://www.luzanky.cz/ Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vy­tvá­řením a na­bízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.
Dům dětí a mládeže Miroslav Jihomoravksý http://sis.znojmo.cz/ddmmiroslav/ Dům dětí a mládeže Miroslav je příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem, která poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů. Působí ve městě Miroslavi a dalších 9 místech výkonu činnosti (Hostěradice, Skalice, Horní Dunajovice, Višňové, Trstěnice, Prosiměřice, Božice, Suchohrdly u Miroslavi a Jezeřany-Maršovice). Pracuje zde 5 interních pedagogických pracovníků a cca 40 externích pedagogických pracovníků, dále 4 provozní na zkrácené úvazky.
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov Jihomoravksý http://ddmkrumlov.webnode.cz/ DDM Moravský Krumlov je příspěvková organizace Jihomorovského kraje zřízená pro činnost ve volném čase. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mládeže i dospělých. V zájmových kroužcích naleznete zajímavý program v oblastech sportu, uměleckých aktivit až po techniku. Každoročně pořádáme sportovní soustředění,tábory, soutěže a akce pro veřejnost. Pro školy a školská zařízení nabízíme přírodovědné a výtvarné výukové programy . Podílíme se na Komplexním programu primární prevence Znojemského regionu.
Dům dětí a mládeže Šumná Jihomoravksý http://www.ddmznojmo.cz/ Činnost zařízení: zájmové kroužky, kurzy, akce jednodenní a vícedenní besedy, přednášky, exkurze kulturní a sportovní akce zájezdy (výstavy, koncerty) příměstské tábory akce rodičů a dětí burzy Pořádání táborů - letní, zimní. Individuální práce s dětmi a mládeží. Organizování soutěží a přehlídek.
Dům dětí a mládeže Znojmo Jihomoravksý http://www.ddmznojmo.cz/ Dům dětí a mládeže Znojmo Činnost zařízení: zájmové kroužky, kurzy, akce jednodenní a vícedenní besedy, přednášky, exkurze kulturní a sportovní akce zájezdy (výstavy, koncerty) příměstské tábory akce rodičů a dětí burzy Pořádání táborů - letní, zimní. Individuální práce s dětmi a mládeží. Organizování soutěží a přehlídek.
Dům Ignáce Stuchlého SKM, o.s. Zlínský http://frystak.sdb.cz/ Dům Ignáce Stuchlého výchovně vzdělávací zařízením pro mládež salesiánský klub mládeže o.s. organizační jednotka občanského sdružení „Salesiánské kluby mládeže“ schváleného MVČR pod registračním číslem II/s-OS/1-30 238/96-R. Je samostatným právním a ekonomickým subjektem IČO 67026346. Kontaktní osoba: Mgr. František Bezděk, tel: 577 911 065, email: disdisfrystak [dot] cz
ELIM Moravskoslezský obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb...
Elio, o. s. Celá ČR http://elio.cz/ Elio, o. s. je občanské sdružení poskytující psychologické služby jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím v oblastech poradenství, terapie a diagnostiky, vzdělávání, rozvojových kurzů a v oblastech preventivního působení na základních a středních školách. Stálými členy jsou psychologové a pedagogové s psychoterapeutickým výcvikem a dalším vzděláním v oboru. Náš širší tým tvoří kvalitní odborníci, psychologové a pedagogové s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru. Naším posláním je podpora duševního a duchovního růstu člověka v kontextu jeho profesionálního i osobního zaměření.
ELIO, o.s. Středočeský http://elio.cz/ Pomáháme růst. Občanské sdružení Elio je organizace poskytující komplexní psychologické služby laické i odborné veřejnosti, školským zařízením, sportovním svazům a ziskovým i neziskovým organizacím. Ve všech oblastech své činnosti...
Eurotopia Moravskoslezský opava.eurotopia.cz Poradenské středisko je určeno lidem z Opavy a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Všechny naše služby jsou bezplatné. Cílem poradny je podpora a pomoc lidem při řešení obtížných životních situací. Cílové skupiny klientů zahrnují zejména rodiny s dětmi, etnické menšiny a osoby v krizi. V poradně zaručujeme diskrétnost a nestrannost a respekt k lidem a k jejich rozhodnutí, usilujeme o to, aby lidé věděli, jaká mají práva a příležitosti a co po nich mohou chtít ostatní.
EUROTOPIA Opava o.p.s. Moravskoslezský http://opava.eurotopia.cz/index-poradna.php kontaktní osoba: Mgr. Hana Sobková, Ph.d. – vedoucí sociálních služeb kontakt: 553 653 034 hana [dot] sobkovaeurotopia [dot] cz
Faust o.s. Moravskoslezský http://www.faustos.cz/ kontaktní osoba: Bc. Jana Hajderová - ředitelka kontakt: 602 967 468 faust [dot] ostravapost [dot] cz
FAUST, o.s. Moravskoslezský http://faustos.cz Hlavní aktivitou sdružení je poradenství pro rodiče, blízké a uživatele návykových látek. Poradenství je komplexní službou, která je poskytována osobně i telefonicky. Pro rodiče a blízké poskytuje sociálně-právní poradenství a otevřené terapeutické skupiny. Pro uživatele návykových látek nabízí mimo sociálně-právního poradenství rovněž přípravu na léčbu, zprostředkování detoxikace, zprostředkování resocializace a ambulantní doléčování.
Feelnat - Feeling Nature, o.s. Hlavní město Praha http://www.classbuilding.cz/ Občanské sdružení ActiveNature o.s. (původní název Feelnat-Feeling Nature) bylo založeno v roce 2006. Jeho hlavním cílem je tvorba a realizace programů budování zdravého sociálního klimatu ve školním i pracovním kolektivu a tvorba a realizace programů zdravého životního stylu pro aktivní seniory. Active Class je část občanského sdružení, jehož hlavním cílem je realizace programů prevence rizikového chování a budování zdravého sociálního klimatu ve školním i pracovním kolektivu.
Feelnat, s.r.o. Hlavní město Praha http://www.feelnat.cz/ V rámci projektu primární nespecifické prevence sociálně patologických jevů připravujeme pro školní zařízení jedno a vícedenní výjezdní akce. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Martiník, Ph.D., mail: infofeelnat [dot] cz, martinikfeelnat...
I.E.S ., Sdružení podané ruce , o.s. Jihomoravksý http://www.ise.podaneruce.cz/ Kontaktní osoba: Bc. Martin Boxan, tel: 541225188, email: iespodaneruce [dot] cz
iLektori.cz Celá ČR http://ilektori.cz iLektori.cz je inzertním serverem lektorů z celé ČR. Prostřednictvím našeho serveru si můžete vyhledat lektora ze svého okolí pro doučování, jazyky, hudbu, sport a další obory. iLektoři.cz nejsou poskytovatelem výuky, slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku.
Institut Filia, o.s. Hlavní město Praha http://web.telecom.cz/filia/onas.html Občanské sdružení Institutu Filia bylo registrováno Ministrem vnitra ČR dne 7. 11. 1995 pod číslem jednacím: II/s-OS/1-28392/95-R. Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro vzdělávání v oblasti primární drogové prevence vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Institut pro další vzdělávání Celá ČR http://idv.cz Organizace zaměřená na profesní vzdělávání pedagogů v rámci DVPP.
Institut pro primární prevenci Celá ČR http://prevence1.cz Hlavním posláním sdružení je veřejně prospěšná činnost, zejména, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových jevů a prevence kriminality, úsilí o ochranu osob před kriminalitou a za tímto účelem vyvíjet úsilí o vzdělávání v této oblasti u členů a sympatizantů sdružení. Vedlejší činností je konzultační a poradenská činnost pro členy a sympatizanty sdružení a zpracovávání odborných studií. SDRUŽENÍ: 1.Realizuje odborné konference, spolupracuje s dalšími institucemi při organizaci těchto konferencí. 2.Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované problematice, v souladu s posláním sdružení. 3.Provozuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost také v oblasti prevence sociálně patologických jevů, sociálních služeb, rozvoje osobnosti, teambuildingu a výchovy ke zdravému životnímu stylu. 4.Realizuje programy primární prevence rizikového chování (vč. užívání návykových látek), intervenční programy v případě výskytu a dalšího rizikového chování ve školách i dalších sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. 5.Poskytuje všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci užívání návykových látek, dalších forem rizikového chování a psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy provozuje informační, vzdělávací a poradenské služby pro širokou veřejnost. 6.Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné péče státního i nestátního sektoru. 7.Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. Sdružení provozuje Instit pro primární prevenci.
Institut pro rozvoj osobnosti, o.s. Jihočeský http://www.ipro.webz.cz/ Nabízíme: • ambulatní formu péče o klienty s poruchami chování, s problematikou zneužívání návykových látek a gemblerství, včetně doléčování pro klienty po ústavní léčbě • péče o klienty s poruchami příjmu potravy • individuální konzultace • skupinovou psychoterapii • arteterapii • konzultační činnost se zákonnými zástupci • zajišťování ústavní léčby • screeningové vyšetření moči (služba je hrazena) • spolupráci s kurátory • péči o klienty s poruchami příjmu potravy
Institutu Filia Hlavní město Praha web.telecom.cz/filia Institut Filia je zaměřen především na odbornou, metodickou a informační pomoc pracovníkům a institucím v oblasti drogové prevence a vzdělávání. Výraznou část činnosti tvoří přímá preventivní práce s dětmi a mládeží.
IQ Roma servis, o.s. Jihomoravksý http://www.iqrs.cz/ Patříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR a předním odborníkům na téma sociálního začleňování, o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny, uznání a akreditace. Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci.
Jules & Jim, o.s. Hlavní město Praha http://www.julesajim.cz/ Jules a Jim je občanské sdružení registrované od roku 2002 u Ministerstva vnitra ČR. Spolupracujeme se základními a středními školami převážně z Prahy a Středočeského kraje. Zaměřujeme se na práci se třídou, třídním učitelem a učitelským sborem. V týmu Jules a Jim je 30 lektorů, z toho 10 na úrovni hlavní lektor kurzu.
Jules a Jim, o.s. Hlavní město Praha http://julesajim.cz Nabízíme školám specializované programy pro žáky, pro žáky s učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a podporu pro vedení škol. U žáků a učitelů se zaměřujeme především na osobnostně sociální rozvoj, komunikační dovednosti, schopnost efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci. Nově se věnujeme také rozvoji podnikatelského myšlení a dovedností v rámci projektu Podnikavá škola a poradenství v oblasti inovací ve vzdělávání.
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. Celá ČR
Kappa Help Olomoucký http://www.kappa-help.cz/ Posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě. Kromě pomoci ohroženým lidem se snažíme působit preventivně, předcházet sociálnímu vyloučení, vzdělávat veřejnost i jednotlivé profesní skupiny - zejména v oblasti školství.
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Celá ČR http://adiktologie.cz Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.
Klub COOLNA Jihomoravksý http://www.klubcoolna.cz/ Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity.
Klub Zámek Vysočina http://www.klubzamek.cz/ KLUB ZÁMEK - centrum prevence Třebíč je jedním ze zařízení Oblastní charity Třebíč, jež je organizační složkou Diecézní charity Brno. Statutárním zástupcem Oblastní charity Třebíč je Mgr. Petr Jašek (tel. 568 408 417, email: petr.jasek@charita.cz) KLUB ZÁMEK se skládá ze tří středisek: BARÁK nízkoprahový klub - nízkoprahový klub pro volný čas mládeže STREETWORK - terénní sociální práce PRIMÁRNÍ PREVENCE - programy specifické primární prevence na školách Prostřednictvím nich poskytuje mladým lidem ve věku 12 - 20 let z Třebíče a okolí zázemí, pomoc a podporu při zvládání obtížných situací, s nimiž se mohou setkat v každodenním životě.
Komunitní nadace Euroregionu Labe Ústecký http://komunitninadace.cz/ Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.
Kontaktní centrum Netopeer, Víceúčelová drogová služba Znojmo Jihomoravksý http://www.podaneruce.cz/ Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Koordinátor romských poradců Plzeňský http://www.plzensky-kraj.cz/ Koordinátor romských poradců: Mgr. Soňa Hanzlíková, DiS., tel.: 377 195 435, e-mail: sona [dot] hanzlikovaplzensky-kraj [dot] cz
KOTEC o. s. Plzeňský http://www.kotec.cz/ Posláním našich služeb je být skutečným partnerem při podpoře samostatnosti klienta a zvýšení jeho šancí na kvalitní život. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Černá, tel.: 354 602 955, e-mail: reditelkotec [dot] cz
KPPP a ZPDVPP Zlínský http://www.ppporzl.cz/ Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole. participace na vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v těch případech, kdy vzdělávací proces je nějakým způsobem znesnadněn přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči formou individuální či skupinové práce doporučení nebo úprava volby vzdělávací cesty ovlivňování procesu přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace, jako např. volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod. realizace činnosti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže participace na kariérovém poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Liberecký http://www.khslbc.cz/ Kontaktní osoba: MUDr. Věra Tučková koordinátor pro zdravotní politiku, tel: 485 253 101, email: vera [dot] tuckovakhslbc [dot] cz
Krajské centrum primární prevence Pardubický http://www.pppuo.cz/ Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 (dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje a jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a šk. zařízení MŠMT. Její činnost vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů.
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Plzeňský http://www.kcvjs.cz/ Hlavní činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Celoživotní vzdělávání (CŽV) Jazykové vzdělávání (JŠ) Kontakt Webové stránky: http://www.kcvjs.cz Elektronická pošta: sekretariat@kcvjs.cz, sjs@kcvjs.cz Telefon, fax: +420 377 350 420 (KCV), + 420 378 010 010 (JŠ) wrapperBottom Aktuálně11.2.2014 Zápis do pomaturitního stadia 2014/2015 začíná! rnews dwnarr Aktuálně9.1.2014 Mezinárodní zkoušky City and Guilds IESOL a ISESOL z anglického jazyka rnews dwnarr Aktuálně17.12.2013 Mezinárodní zkoušky z německého jazyka proběhnou v úterý 4. 2. 2014 rnews dwnarr Spolupráce rnews
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Preventivně informační oddělení Jihomoravksý http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-jihomoravskeho-kraje.aspx Kontaktní osoby: mjr. PhDr. Soňa Svobodová, vedoucí oddělení telefon: 974 621 207, 724 081 754 e-mail: tiskjmmvcr [dot] cz por. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátor prevence telefon: 974 622 458, 602...
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-na-uzemni-odboru-nachod.aspx Preventivně informační oddělení – okres Náchod telefon: 974 534 207, 974 534 208, mobil: 724 183 755 e-mail: tisknamvcr [dot] cz Preventivní informační skupina: por. Mgr. Eva Prachařová – tisk...
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-na-uzemnim-odboru-jicin.aspx Preventivně informační oddělení – okres Jičín telefon: 974 533 207 mobilní telefon: 720 167 044 e-mail: tiskjcmvcr [dot] cz Preventivní informační skupina: nprap. Hana Klečalová, por.Bc. Petr Janda V rámci...
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-na-uzemni-odboru-rychnov-n-kn.aspx Preventivně informační oddělení – pro okres Rychnov nad Kněžnou telefon: 974 536 208, 725 083 407 e-mail: tiskrkmvcr [dot] cz Preventivní informační skupina: por. Mgr. Alena Kacálková V rámci...
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-na-uzemnim-odboru-trutnov.aspx Preventivní informační oddělení – pro okres Trutnov telefon: 4974 539 207, 974 539 213, mobil: 725 885 985 e-mail: tisktumvcr [dot] cz Preventivní informační skupina. nprap. Udo Ertner V rámci...
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Preventivně informační oddělení Plzeňský http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pzk.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Krajský protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality Plzeňský http://www.plzensky-kraj.cz/ Krajský protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality: Ing. Pavlína Kučerová, tel.: 377 195 087, e-mail: pavlina [dot] kucerovaplzensky-kraj [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence Jihočeského kraje Jihočeský http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1363&par[lang]=CS Mgr. Pavlína Čalounová tel. 386 720 756 calounovapkraj-jihocesky [dot] cz Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský školský koordinátor prevence Jihomoravského kraje Jihomoravksý http://www.kr-jihomoravsky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence – Mgr. Lenka Možná, tel: 541658310, email: mozna [dot] lenkakr-jihomoravsky [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence kraje Vysočina Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/ Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petr Horký, tel: 564602941, email: horky [dot] pkr-vysocina [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.prevence-info.cz/organizace/krajsky-skolsky-koordinator-prevence-kralovehradeckeho-kraje Mgr. Dita Kosová – krajská školská koordinátorka prevence Mgr. Martina Smudková – koordinátorka a metodička sociální prevence Bc. Michaela Klementová – krajská protidrogová koordinátorka
Krajský školský koordinátor prevence Libereckého kraje Liberecký http://skolstvi.kraj-lbc.cz/Prevence-rizikoveho-chovani Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Luděk Tesařík, tel: 485 226 639, email: ludek [dot] tesarcikkraj-lbc [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence Olomouckého kraje Olomoucký http://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-urad-cl-26.html Krajský školský koordinátor prevence: PhDr. Ladislav Spurný, mail: l [dot] spurnykr-olomoucky [dot] cz, tel: 585 508 545
Krajský školský koordinátor prevence Pardubického kraje Pardubický http://www.pardubickykraj.cz/aktuality Krajský školský koordinátor prevence: Zuzana Hamanová, tel: 466 026 240, email: zuzana [dot] hamanovapardubickykraj [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence Plzeňského kraje Plzeňský http://www.plzensky-kraj.cz/ Krajský školský koordinátor prevence: Bc. Hana Dadučová, DiS., tel.: +420 377 195 321; e-mail: hana [dot] daducovaplzensky-kraj [dot] cz Oddělení mládeže a sportu Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad...
Krajský školský koordinátor prevence Ústeckého kraje Ústecký http://www.kr-ustecky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] pkr-ustecky [dot] cz
Krajský školský koordinátor prevence Zlínského kraje Zlínský http://www.kr-zlinsky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence: PhDr. Jarmila Peterková, tel: 577043746, email: jarmila [dot] peterkovakr-zlinsky [dot] cz
Krajský úřad JMK / Odbor školství, Oddělení prevence a volnočasových aktivit Jihomoravksý http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=17&TypeID=1 Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym [dot] lucienkr-jihomoravsky [dot] cz PaedDr. Danuše Pielinská, prevence sociálně nežádoucích jevů...
Krystal Help Moravskoslezský http://www.krystalhelp.cz/index.php?pg=sdruzeni Konkrétním cílem našeho sdružení je příprava a řízení projektů pro rizikovou skupinu, budování centra s plným poradenským zabezpečením, dále poskytování sociální asistence, program minimalizace poškození (včetně výměny injekčního materiálu), přímá pomoc (včetně možnosti včasné krizové intervence), základní zdravotnické ošetření, dále hygienický a potravinový servis, doplňkové aktivity. Cílem služby je práce se změnou chování klientů.
KÚ Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.kr-kralovehradecky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Dagmar Anschlagová ...
KÚ Středočeského kraje Středočeský http://www.kr-stredocesky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence – Ing. Josef Ludl, tel. 257 280 871, mail: ludlkr-s [dot] cz
KÚ Ústeckého kraje Ústecký http://www.kr-ustecky.cz/ Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] pkr-ustecky [dot] cz
Kurátoři pro mládež Jihomoravksý http://www.kurim.cz/redakce/index.php?slozka=35865 Kontaktní osoby: Městský úřad Ivančice Pavla Hodovská, DiS, kurátor pro mládež telefon: 533 304 623 e-mail: hodovskaslapanice [dot] cz Městský úřad Kuřim Bc. Lenka Musilová, kurátor pro mládež telefon: 541 422...
Laxus, o.s. Královehradecký http://www.laxus.cz/ Laxus o. s. je nezisková organizace, která poskytuje sociální a adiktologické služby. Základní údaje Pracovní příležitosti Stáže/praxe Vzdělávání/besedy Výroční zprávy
Letní dům Hlavní město Praha http://letnidum.cz Naším posláním je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu.
Letní dům, o.s. Hlavní město Praha http://www.letnidum.cz/letni-dum Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.
Linka naděje – krizová intervence Jihomoravksý http://www.prevence-info.cz/organizace/linka-nadeje-krizova-intervence Kontaktní osoba: tel: 515 220 202, email: zn [dot] linkanadejeseznam [dot] cz, po – pá: 7:00 – 15:00 h
LUŽÁNKY – Středisko volného času, Brno Jihomoravksý http://www.luzanky.cz/ Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vy­tvá­řením a na­bízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.
M2M, o.s. Zlínský http://www.m2m.cz/ Občanské sdružení M2M se zabývá realizací zážitkových programů zaměřených na komunikaci, sebepoznávání a kvalitní mezilidské vztahy.
Madio, o.s. Zlínský http://www.madio.cz/ Celo-dopolední programy primární prevence rizikového chování realizujeme pro děti v předškolních ročnících MŠ. Náplní programu je dopolední práce se skupinou (vždy s jednou třídou). Program se dotýká nebezpečí a prevence návykových látek a špatného stravování. Během programu je kladen důraz na aktivitu všech dětí, včetně paní učitelky. Před objednáním programu pro Vaši školu, využijte možnosti předběžné konzultace.
MAGDALÉNA, o.p.s. Hlavní město Praha http://magdalena-ops.cz Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí od roku 1997 ve Středočeském kraji a v Praze. Poskytujeme ucelený systém zdravotních a sociálních služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.
MAGDALÉNA, o.p.s. Středočeský http://magdalena-ops.cz Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí od roku 1997 ve Středočeském kraji a v Praze. Poskytujeme ucelený systém zdravotních a sociálních služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.
Magdaléna, o.p.s. Středočeský http://www.magdalena-ops.cz/ Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí od roku 1997 ve Středočeském kraji a v Praze. Poskytujeme ucelený systém zdravotních a sociálních služeb a pomoci v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.
MAJÁK o.p.s. Liberecký http://www.majakops.cz/ Kontaktní osoba: Patrik Müller (ředitel primární prevence), tel: 484 847 753, email: patrik [dot] mullermajakops [dot] cz
Mateřské centrum Radost o.s. Jihomoravksý http://mcradost.cz R – jako rodiče – v mateřském centru mohou rodiče získat nové          přátele, vyměňovat si zkušenosti, sdílet pocity, vzdělávat se, ale také se realizovat při organizování aktivit pro ostatní A – jako akce pro veřejnost – Uspávání broučků, Drakiáda, Šnečí rallye, Než přiletí čáp a mnoho dalších tradičních akcí obohacuje vyškovským rodinám pravidelně život D – jako děti – každý den dopoledne mohou děti od miminek po batolata podnikat první krůčky do společnosti ve výtvarných a pohy-bových herničkách. Pro větší děti jsou určené odpolední kroužky – angličtina, cvičení… O – jako otevřenost všem – vítaným obohacením je pro nás také setkávání s rodinami dětí s postižením, rodinami s předčasně narozenými dětmi, rodinami jiných národností S – jako spolupráce – spolupracujeme s mnoha kulturními i sociál-ními institucemi – o.s. Piafa, o.s. Paprsek, o. s. Rodinná pohoda, o.s. Nedoklubko, Český červený kříž, Knihovna Karla Dvořáčka, Poradna rané péče Dorea, Tyflocentrum o.s. a mnoha dalšími T – jako těhotenství – věnujeme se také předporodní přípravě, cviční pro těhotné, pořádáme kurzy masáží miminek, kurzy nošení miminek v šátku, podporujeme kojení a kontaktní rodičovství
Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory Moravskoslezský tel: 595 136 288, 724 567 530 e-mail: infomcova [dot] cz
Město Vyškov Jihomoravksý http://www.vyskov-mesto.cz/ Kontaktní osoba: Tajemnice komise: Mgr. Ivana Zouharová, tel: 517 301 571, email: i [dot] zouharovameuvyskov [dot] cz
Městská policie HMP Útvar prevence Hlavní město Praha http://www.mppraha.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Řezník, mail: prevencemppraha [dot] cz, chalupova [dot] prevmppraha [dot] cz, reznik [dot] prevmppraha [dot] cz, tel: 272 072 551
Městská Policie Opava Moravskoslezský http://mp.opava-city.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Petra Stonišová, Tisková mluvčí koordinátorka prevence tel: 731 144 906, 553 756 658, email: petra [dot] stonisovaopava-city [dot] cz
Městská policie Ostrava - Skupina prevence Moravskoslezský http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=44&IdParent=0 Řídíme se heslem: "Negativním věcem je nutné předcházet" !!!; kontaktní osoba: Petra Stoklasová - vedoucí skupiny kontakt: tel: 596 111 400 599 414 180 email: infompostrava [dot] cz
Městské ředitelství policie Plzeň - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-mr-plzen-mesto.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Městský úřad Bučovice - Odbor sociální úřad Jihomoravksý http://www.bucovice.cz/ Pracoviště budova polikliniky: Sovětská 912, Bučovice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Tichý, tel: 517 380 198, fax: 517 380 700, email: zdendatiseznam [dot] cz
Městský úřad Slavkov u Brna Jihomoravksý http://www.slavkov.cz/ Kontaktní osoba: Martina Oslíková, DiS., kurátor pro mládež, tel: 544 121 151, email: martina [dot] oslikovameuslavkov [dot] cz
Metodici prevence v PPP Plzeňský http://www.pepor.pilsedu.cz/ Titul Jméno Příjmení Spádová oblast E-mail Telefon Mgr. Věra Čiková okres Rokycany
Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové Královehradecký http://kathyalp.blog.cz/0803/ppp-pedagogicko-psychologicke-poradny-kraj-liberecky-kralovehradecky Okresní metodik prevence: Mgr. Jitka Musilová, tel: 495 265 423, email: j [dot] musilovapppkhk [dot] cz. Nabídka programů primární prevence: mapování vztahů v kolektivu jako prevence šikany – ZŠ a SŠ...
Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou Královehradecký http://www.rychnov-city.cz/odbory/poradna.pdf Metodik prevence: Mgr. Zdenka Ženatová, tel: 494535476 Nabídka programů pro školy a školská zařízení: A) Práce se třídou v oblasti vztahů – zaměření ma kohezi kolektivu, rozvoj kompetentních vztahů a prevence...
Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Trutnov Královehradecký http://www.ppptrutnov.cz/ posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků a jejich profesního vývoje metodická podpora škole zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření a koordinace školních metodiků prevence.
Mgr. Šárka Sohrová Celá ČR http://poradnaprodeti.eu Nabízíme kvalitní vzdělávání akreditované MŠMT nejen pro pedagogy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy v MŠ a v 1. třídách - na téma Zápis do 1. třídy. Našim posláním je předávat smysluplné informace vedoucí k efektivní práci s dítětem. V nabídce máme i Kurzy pro rodiče zaměřené nejen na domácí přípravu, ale i problematiku dětí hyperaktivních a dětí s VPU.
Modrá linka Jihomoravksý http://www.modralinka.cz/ Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) se kromě realizace a poskytování přímých sociálních služeb svým klientům, soustředí také na odborné aktivity. Ty chtějí být ku prospěchu společenství odborné veřejnosti pomáhajících profesí a ve svém důsledku jsou opět přínosem našim klientům. Modrá linka tak propojuje teorii s praxí, praktické poskytování služeb s její reflexí mezi odborníky a využívání všech příležitostí k dalšímu profesionálnímu rozvoji a růstu.
MÚ Broumov Královehradecký http://broumov-mesto.cz/ Kontaktní osoba: DiS. Kateřina Cepková – protidrogová koordinátorka, tel: 491504329, email: cepkova@broumov-město.cz
MÚ Dobruška Královehradecký http://www.mestodobruska.cz/urad.php?odbor=6 Kontaktní osoba: Monika Pajerová – kurátor pro děti a mládež, protidrogová koordinátorka, preventistka kriminality, tel: 494629624, email: m [dot] pajerovamestodobruska [dot] cz
MÚ Dvůr Králové nad Labem Královehradecký http://www.mudk.cz/q Kontaktní osoba: Jaroslava Poskočilová - protidrogová koordinátorka, kurátor, sociální prevence, tel: 499318239, email: poskocilova.jaroslava?4mudk.cz
MÚ Hořice Celá ČR http://www.horice.org/cz/mestsky-urad/ Kontaktní osoba: Michal Kuchta – vedoucí odboru, prevence kriminality, tel: 492105440, email: kuchtahorice [dot] org
MÚ Jaroměř Královehradecký http://www.jaromer-josefov.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pilný – protidrogový koordinátor, tel: 491847274, email: pilnyjaromer-josefov [dot] cz
MÚ Jičín Královehradecký http://www.mujicin.cz/vismo/osnova.asp?u=5954&id_org=5954&id_osnovy=17523&p1=17523 Kontaktní osoba: Lukáš Maisnar – protidrogový koordinátor, tel: 493545259, email: mejsnarmujicin [dot] cz
MÚ Kostelec nad Orlicí Královehradecký http://www.kostelecno.cz/ Kontaktní osoba: Běla Kovaříčková – protidrogová koordinátorka, tel: 494337210, email: bkovarickovamuko [dot] cz
MÚ Náchod Královehradecký http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/pz-info/ Kontaktní osoba: Bc. Olga Landová – vedoucí oddělení SPO, protidrogová koordinátorka, tel: 603294000, email: olga [dot] landovamestonachod [dot] cz
MÚ Nová Paka Královehradecký http://munovapaka.cz/ Kontaktní osoba: Ema Susová – protidrogová koordinátorka, tel: 493760201, email: susovamunovapaka [dot] cz
MÚ Nové Město nad Metují Královehradecký http://www.novemestonm.cz/mestsky-urad/mestsky-urad-nove-mesto-nad-metuji.html Kontaktní osoba: Dagmar Dvořáčková – vedoucí oddělení, kurátorka pro mladistvé a dospělé, prevence kriminality, protidrogová koordinátorka, tel: 491 419 645, 605 201 085, email: dvorackovanovemestonm [...
MÚ Nový Bydžov Královehradecký http://www.novybydzov.cz/ Kontaktní osoba: Hana Holková – protidrogová koordinátorka, tel: 495703939, email: holkovanovybydzov [dot] cz ...
MÚ Rychnov nad Kněžnou Královehradecký http://rychnov-city.cz/mestsky-urad/index.php Kontaktní osoba: Bc. František Vogl – vedoucí odboru, prevence kriminality ...
MÚ Trutnov Královehradecký http://www.trutnov.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Rejl – vedoucí oddělení, tel: 499803328, email: rejltrutnov [dot] cz
MÚ Vrchlabí Královehradecký http://www.muvrchlabi.cz/ Kontaktní údaje: DiS. Radka Mičová – kurátor pro děti a mládež, prevence kriminality, tel: 499405747, email: micovaradkamuvrchlabi [dot] cz
MUDr. Tomáš Gabriel, psychiatrická ordinace Jihomoravksý http://www.firmy-vyskov.cz/f335550-mudr--tomas-gabriel--psychiatricka-ordinace-vyskov-psychologicke-a-psychiatricke-ordinace/ Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Gabriel, tel: 517 315 551, email: tom [dot] gabrieltiscali [dot] cz
Na Cestě, o.s. Zlínský http://www.centrumarcha.cz/ Potřebuješ poradit v obtížné životní situaci nebo si jen potřebuješ popovídat o problémech? V rámci nízkoprahového klubu ti nabízíme sociální poradenství, které se může týkat problematiky závislostí na návykových látkách a všeho, co s tím souvisí, ale také problémů ve vztazích, ve škole nebo rodině.
NADĚJE – středisko krizové pomoci Moravskoslezský V. Prchalová, DiS. Nadejecharitaopava [dot] cz 737 615 459
Nadosah Vysočina http://api.mybrowserbar.com/cgi/errors.cgi?ct=15&type=dns&q=http://www.nadosah-cp.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Simona Hašková, tel.: 777 755 437, email: nadosah-prevence [dot] bystricecharita [dot] cz
Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo Žilinský - SK http://crime-justice.sk Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo (ďalej len „Národná spoločnosť“) je ako občianske združenie registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslo VVS/1-900/90-26160 a pôsobí v súlade so svojimi stanovami. Medzi úlohy Národnej spoločnosti patrí:
a/ spolupracovať s orgánmi ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike;
b/ zaujímať podľa okolností stanoviská k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa prevencie kriminality a trestnej justície;
c/ prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy a aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy, týkajúcej sa otázok prevencie kriminality a trestnej justície;
d/ vypracúvať odborné stanoviská k závažným problémom, týkajúce sa prevencie kriminality a trestnej justície;
e/ poskytovať konzultácie organizáciám a jednotlivcom v prioritných oblastiach záujmu Národnej spoločnosti;
f/ pripravovať, rozpracovávať a aplikovať v praxi konkrétne projekty a programy v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;
g/ uskutočňovať súčinnostné preventívne programy v oblasti sociálnej, situačnej a viktimačnej prevencie kriminality na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni;
h/ organizovať konferencie, semináre, sympóziá, prednášky, diskusné fóra, workshopy, kurzy a školiace programy zaoberajúce sa otázkami prevencie kriminality a trestnej justície;
i/ organizovať a realizovať výskumné aktivity a analýzy v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;
j/ pracovať, v súčinnosti s inými organizáciami, na boji proti násiliu na deťoch a mládeži vrátane sexuálneho zneužívania detí a mládeže, prostitúcií detí a mládeže, pornografií detí a mládeže, obchodovaniu s deťmi a zneužívaniu adopcie k obchodným účelom;
k/ vydávať publikácie a informačné materiály, zamerané na prevenciu kriminality a trestnú justíciu na všetkých druhoch nosičov;
l/ osobitnú pozornosť venovať ochrane ľudských práv a slobôd osôb pri výkone spravodlivosti;
m/ poskytovať bezplatnú právnu pomoc osobám, ktoré o ňu požiadajú s osobitným dôrazom na bezplatnú pomoc obetiam trestných činov;
n/ napomáhať zvyšovaniu právneho vedomia občanov Slovenskej republiky, osobitne deti a mládeže;
o/ združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou prevencie kriminality a trestnej justície;
p/ prispievať k zvyšovaniu odbornosti a výchove mladých odborníkov v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície;
r/ spolupracovať s inými organizáciami pracujúcimi v oblasti prevencie kriminality a trestnej justície v Slovenskej republike a v zahraničí.
Národní centrum bezpečnějšího internetu Hlavní město Praha http://www.saferinternet.cz/ je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání...
Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Hlavní město Praha http://www.nicm.cz/ Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.
Národní institut dalšího vzdělávání Královehradecký http://www.nidv.cz/cs/ Kontaktní osoba: Mgr. Jana Berkovcová-Lišková, tel: 495500911, email: hradeckralovenidv [dot] cz
Nízkoprahové zařízení KLÍDEK Královehradecký http://www.prostorpro.cz/nzdm-klidek.html Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež KLÍDEK tvoří dvě nízkoprahová zařízení a terénní program: NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež, který je určen mladým lidem od 14 do 20 let. Otevírací doba klubu...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Královehradecký http://www.zacit-spolu.cz/ Klub pomněnky a machři Použitá zkratka NZDM znamená: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání NZDM Jsme zařízení nabízející bezpečný prostor pro děti a mládež ve věku 6-26 let, které nemají kam jít...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KLUB SMAJLÍK Královehradecký http://souziti.sweb.cz/ Sdružení vzniklo v Jaroměři v roce 2003. Základním impulsem pro jeho vznik bylo „umožnit romským občanům a občanů ze sociálně znevýhodněného prostředí (dále jen „občanů ze sociálně znevýhodněného prostředí“) plnohodnotné zapojení do života společnosti, podporovat vůli a příležitosti k jejich sociokulturnímu vzestupu a zamezit tak k jejich sociální exkluzi“.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ARCHA Královehradecký http://archa.dokoran.eu/?v=co_nabizime Pracovníci Archy se podílí na programu primární prevence pro základní školy ve městě Náchodě spolu s výchovnými poradci škol, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, SVP Kompas, Probační a mediační službou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Policií ČR. Zapojeným školám nabízí dva bloky prevence na téma drogy a alkohol.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Do Patra Královehradecký http://www.dopatra.cz/ Od ledna 2010 nabízí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra dětem, mládeži a mladým dospělým bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Mandl Královehradecký http://www.klubmandl.cz/ Co je Klub Mandl? Klub Mandl Nové Město nad Metují je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Sociální služba registrovaná podle § 62 Zákona 108/2006 o sociálních službách. Pro koho tu jsme? Pro děti a...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MODRÝ POMERANČ Královehradecký http://www.salinger.cz/sluzby/nzdm-modry-pomeranc/ Vize NZDM Modrý pomeranč poskytuje svým klientům služby, které reflektují jejich individuální potřeby. Garantujeme jim odborné a kvalitní sociální služby a zároveň se snažíme zachovat nízký práh dostupnosti těchto služeb. Máme...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SHELTER Královehradecký http://www.riaps.cz/shelter/o-nas.html Shelter je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jeden z programů RIAPSu Trutnov. Naším cílem je preventivně působit a zamezovat sociálně patologickému chování mládeže. Laicky řečeno, snažíme se děti a mládež...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka Královehradecký http://www.fchdk.cz/strelka/poskytovane_sluzby.php POSLÁNÍ A CÍLE NZDM STŘELKA Posláním nízkoprahového klubu Střelka je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže ve věku 6 až 26 let ze Dvora Králové a okolí...
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wu-wej Jihomoravksý http://www.kyjov.caritas.cz/ Charita Kyjov chce i prostřednictvím těchto stránek seznámit své příznivce, uživatele sociálních a zdravotních služeb, pracovníky i všechny ostatní s naší činností, s našimi cíly a potřebami. Touto cestou rovněž chce veřejně poděkovat všem těm, kteří nám v naší činnosti jakýmkoliv způsobem pomáhají. Posláním charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení v duchu křesťanské lásky.
Nízkoprahový klub Exit Královehradecký http://www.exit-klub.cz/ Poslání klubu NZDM Exit pomáhá dětem a mladým lidem z Jičína a okolí ve věku od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením nebo snižováním...
Nízkoprahový klub POHODA Královehradecký http://www.pohoda-klub.cz/ Poslání klubu NZDM PoHoDa pomáhá dětem a mladým lidem z Hořic a okolí ve věku od 10 do 21 let, kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením nebo snižováním...
Nízkoprahový klub POHODA Hodonín Jihomoravksý http://www.hodonin.charita.cz/ Našim uživatelům nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, definované zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a souvisejícími předpisy: sociální poradenství,služby sociální péče a služby sociální prevence.
O.s. ABATOP Pardubický http://abatop.cz Přednáškami na školách seznamuje mládež s nemoci AIDS a problematikou prevence sociálně patologických jevů. Přednášky jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty středních škol, učilišť a také rizikové skupiny...
o.s. AVE Moravskoslezský http://osave.cz/index.html Občanské sdružení AVE je neziskovkou, která má své kořeny. Začínali jsme v roce 1996 jako partička českotěšínských nadšenců, kteří kolem sebe chtěli šířit zdravý životní styl a pomáhat lidem, jež se v životě potkali s drogou. Téměř dvě desetiletí své činnosti jsme naše aktivity rozšiřovali, zkvalitňovali, nalézali nová pole působnosti. Také jsme mnohokrát klopýtli, zmýlili se a museli jsme naše úsilí přesměrovat jiným směrem.Dnes v rámci sociálních služeb pracujeme s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP; pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzděláváme pedagogy; působíme na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; jako akreditované dobrovolnické centrum přijímáme dobrovolníky z Evropy i mimoevropských zemí v rámci Evropské dobrovolné služby.
o.s. KAPPA-HELP Olomoucký http://kappa-help.cz Posláním občanského sdružení KAPPA-HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace a hrozí jim vyloučení na okraj společnosti - ať již z důvodů užívání drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené lokalitě. Kromě pomoci ohroženým lidem se snažíme působit preventivně, předcházet sociálnímu vyloučení, vzdělávat veřejnost i jednotlivé profesní skupiny - zejména v oblasti školství.
Občanské sdružení Divadelta Karlovarský http://www.divadelta.cz/ Občanské sdružení Divadelta nabízí programy primární prevence prostřednictvím Divadla ve výchově. Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je jeho účastníky
Občanské sdružení Madio Zlínský http://www.madio.cz/ Občanské sdružení Madio je nestátní nezisková organizace poskytující informační, vzdělávací a poradenské služby školám, firmám a zájemcům z řad veřejnosti.Nabízí například uzavřené vzdělávací programy pro školní sborovny....
Občanské sdružení OBERIG Ústecký http://www.oberig.cz/ Contact Line o.p.s. se převážně zabývá otázkou integrace cizinců a neformálnímu vzdělávání mládeže. poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústeckém kraji při jejich plnohodnotné integraci do běžného života ve společnosti, a to především pomocí poradenství a vzdělávacích aktivit, práce s mládeží prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a kulturních aktivit, usilujeme o vytvoření multikulturního zázemí pro mladé lidi v Ústí nad Labem, usilujeme o sbližování národů, prostřednictvím informačních a kulturních aktivit, mezinárodních výměn mládeže.
Občanské sdružení Prostor, programy primární prevence Středočeský http://os-prostor.cz Poslání programů primární prevence o. s. Prostor „Oslovit mladé lidi ze ZŠ a SŠ, bezpečně...
Oblastní charita Blansko Jihomoravksý http://blansko.charita.cz/ Oblastní charita Blansko je součástí neziskové humanitární organizace Charita Česká republika. Ta je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Charita ČR je právnickou osobou a je součástí římskokatolické církve. Členem Charity ČR je šest diecézních a dvě arcidiecézní charity. Devátým subjektem jsou Domovy duchovních a řeholnic. Všech devět členů sdružení má vlastní právní subjektivitu. V čele každé diecéze a arcidiecéze stojí ředitel a základní složkou je farní, oblastní nebo městská charita. Míra samostatnosti je různá, dle místních zvyklostí a potřeb. Principem všech charit však zůstává základní poslání – šířit svou službou milosrdenství – tedy z lásky k bližnímu pomáhat v nouzi.
Oblastní charita Znojmo Celá ČR http://znojmo.charita.cz/ Oblastní charita Znojmo byla založena dne 15. února 1993. Spolu s dalšími devíti Oblastními charitami a diecézními středisky jsme součástí Diecézní charity Brno. Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstojnosti.
Oblastní spolek ČČK Vyškov Jihomoravksý http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky, existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem (do 31.12.2013 obč. sdružením)
OD5K10, o.s. Královehradecký http://www.od5k10.cz/ OD5K10, o.s. je skupina lidí, které není jedno, jak se bude mít mladá generace v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Chceme všem mladým pomoci být odvážní a nebát se jít proti proudu. Každý mladý člověk si dnes může žít hodně...
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Jihomoravksý http://www.znojmocity.cz/ Kontaktní osoba: Ivana Pluskalová, tel: 512 216 534, email: nizkoprah [dot] tisnovcaritas [dot] cz
OCHZ – Poradna pro oběti domácího násilí Tereza Jihomoravksý http://znojmo.charita.cz/aktualne/ Oblastní charita Znojmo byla založena dne 15. února 1993. Spolu s dalšími devíti Oblastními charitami a diecézními středisky jsme součástí Diecézní charity Brno. Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstojnosti.
Okresní metodik prevence - Benešov Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/ PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Blansko Jihomoravksý http://www.pppvy.cz/blansko/ Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov - pracoviště Blansko (OPPP) se podílí na vzdělávacím procesu, a to zvláště v těch případech, kdy je tento proces nějakým způsobem znesnadněn.
Okresní metodik prevence - Brno-město Jihomoravksý http://www.poradenskecentrum.cz/ Okresní metodik prevence: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548526802, email: skacelovapppbrno [dot] cz
Okresní metodik prevence - Brno-venkov Jihomoravksý http://www.pppbrno.cz/spolecne.php?strana=pracoviste_hybesova&menu=kde_nas_najdete_menu Pracoviště Hybešova - předškolní oddělení (pro děti od 3 let) pro region Brno-venkov - oddělení základního školství pro region Brno-venkov - oddělení pro žáky SŠ a VOŠ pro region Brno-venkov Telefon: 543 426 080, 731 658 683 Email: hybesova@pppbrno.cz Adresa: Hybešova 15, 602 00 Brno Pracovní doba poradny: Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 16.30 Pátek: 8.00 - 16.00
Okresní metodik prevence - Břeclav Jihomoravksý http://www.pppbreclav.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Helena Adamusová, tel: 519373996, email: ppp [dot] adamusovaquick [dot] cz, ppp_breclavquick [dot] cz, pppbreclavmybox [dot] cz Sídla poboček: Masarykovo nám. 1, 693 01 Hustopeče
Okresní metodik prevence - Česká Lípa Liberecký http://pppcl.cz/ Kontakt: Mgr. Dana Horynová, tel: 487 521 179, mobil: 728 541 505, email: horynovapppcl [dot] cz
Okresní metodik prevence - České Budějovice Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Okresní metodik prevence - Český Krumlov Jihočeský http://www.pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=2 Okresní metodik prevence: Mgr. Jakub Průcha, mail: jakub [dot] pruchapppcb [dot] cz, tel: 380 711 505, 602 325 691
Okresní metodik prevence - Děčín Ústecký http://www.pppuk.cz/ Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Okresní metodik prevence - Havlíčkův Brod Vysočina http://kathyalp.blog.cz/0803/ppp-pedagogicko-psychologicke-poradny-kraj-pardubicky-vysocina Okresní metodik prevence: Mgr. Eva Stloukalová, tel: 736125501, email: stloukalovahbnet [dot] cz
Okresní metodik prevence - Hodonín Jihomoravksý http://www.ppp-hodonin.eu/ Pedagogicko- psychologická poradna poskytuje služby dětem a mládeži ve věku 3 - 19 let, jejich rodičům, učitelům, lékařům a všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání těchto dětí. Služby poskytuje bezplatně, u nezletilých dětí pouze se souhlasem jejich rodičů. K vyšetření v poradně není potřeba žádné doporučení. Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín jako příspěvkové organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.
Okresní metodik prevence - Chomutov Ústecký http://www.pppuk.cz/ Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Okresní metodik prevence - Chrudim Pardubický http://www.pppchrudim.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. František Krampota, mail: ped [dot] ps [dot] por [dot] crquick [dot] cz, tel: 469 621 187
Okresní metodik prevence - Jablonec nad Nisou Liberecký http://pppsemily.cz/odkazy.html Kontakt: tel: 483 704 498, email: ppp [dot] jablonecvolny [dot] cz
Okresní metodik prevence - Jeseník Pardubický http://www.prevence-info.cz/organizace/okresni-metodik-prevence-jesenik Okresní metodik prevence: Mgr. Martin Kupka, PhD., mail: ppp@ppp-olomouc.cz, PREVENCE.JESENIK@seznam.cz, tel: 584 411 829
Okresní metodik prevence - Jičín Královehradecký http://www.pppjicin.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Gabriela Prodělalová, tel: 493 533 505 , email: ppp [dot] jcseznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Jihlava Vysočina http://www.pppji.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Renata Kejnovská, tel: 567572411, email: kejnovskarseznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Jindřichův Hradec Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Okresní metodik prevence - Kadaň Ústecký http://www.pppuk.cz/ Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Okresní metodik prevence - Kladno Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=kl PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Kolín Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/onas.php PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Kroměříž Zlínský http://www.poradna-km.cz/vitejte.htm Okresní metodik prevence: Mgr. Irena Prokšová, tel: 53393949, email: i [dot] proksovaporadna-km [dot] cz
Okresní metodik prevence - Kutná Hora Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=kh PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Liberec Liberecký http://www.pppliberec.cz/ Okresní metodik prevence: PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence), tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel), email: pppliberecvolny [dot] cz
Okresní metodik prevence - Litoměřice Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice Naše poradna poskytuje poradenské služby dětem a mládeži od předškolního věku až do ukončení středoškolského studia (věkové rozpětí klientů 3 – 19 let), v případě potřeby však také studentům VOŠ. Hlavní činností poradny je psychologická a speciálně pedagogická diagnostika výchovných a vzdělávacích obtíží a rovněž odborná pomoc při zvládání těchto obtíží. Naše služby jsou určeny především klientům z oblasti Litoměřicka a Lovosicka. Služby poskytované poradnou jsou bezplatné. Objednat se můžete telefonicky, osobně, písemně nebo prostřednictvím školy, případně také lékaře.
Okresní metodik prevence - Mělník Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/onas.php PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Mladá Boleslav Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=mb PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Most Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/most Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Okresní metodik prevence - Náchod Královehradecký http://www.pppnachod.cz/ Pedagogicko-psychologická poradna je školské poradenské zařízení, jehož činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Okresní metodik prevence: Mgr. Helena Kudelová, tel: 491 426 036, email: firemní ppp [dot] kudelovaseznam [dot] cz.
Okresní metodik prevence - Nymburk Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=nb PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Olomouc Olomoucký http://ppp-olomouc.cz/ Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla v roce 2005 sloučením pracovišť Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk s cílem integrace poradenského systému v našem kraji. Základní filozofií PPP OK je zajišťování kvality poskytovaných diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové a speciální pedagogové, je přímá práce s klientem (ve věku 3-19 let), s jeho rodiči a pedagogy.
Okresní metodik prevence - Pardubice Pardubický http://www.ppp-pardubice.cz/ Okresní metodik prevence: PaedDr. Jiří Knoll, mail: ppp [dot] pceseznam [dot] cz, tel: 466410327-8
Okresní metodik prevence - Pelhřimov Vysočina http://www.pedag-poradna.pel.cz/ Okresní metodik prevence: PaedDr. Zdeněk Martínek, tel: 565323621, email: zdenmartiseznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Písek Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Okresní metodik prevence - Praha 10 Hlavní město Praha http://www.ppp10.eu/ Organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty, a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání.
Okresní metodik prevence - Praha 3 Hlavní město Praha http://www.ppppraha.cz/opp.aspx Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy. (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny)
Okresní metodik prevence - Praha 4 Hlavní město Praha http://www.ppppraha.cz/opp.aspx Naše poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu dětem a mládeži i jejich rodičům a učitelům na všech stupních škol obvodu Prahy 1, 2 a městské části Prahy 4, od mateřských až po střední školy. (Obvody Jižního Města a Modřan mají své spádové poradny)
Okresní metodik prevence - Praha 5 Hlavní město Praha http://oppp5.cz/ Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.
Okresní metodik prevence - Praha 6 Hlavní město Praha http://ppp6.cz/ Staráme se o obvod Prahy 6, do kterého zahrnujeme i celou oblast Prahy – Řep a přilehlé menší městské části – Nebušice, Lysolaje a Suchdol. Okruhy nejčastějších problémů: -Potíže s učením -Potíže s chováním -Adaptační problémy -Volba povolání -Osobnostní problémy
Okresní metodik prevence - Praha 8 Hlavní město Praha http://www.praha8.cz/(5mjfgz55di34jeb1ctrtq055)/default.aspx?id=202&ido=54&sh=1463686616 Okresní metodik prevence: PhDr. Iva Světlá, mail: isvetlacentrum [dot] cz, tel: 286 585 191 PaedDr. Lenka Vatrtová, mail: l [dot] vatrtovappppraha [dot] cz, tel: 224 239 393
Okresní metodik prevence - Praha-východ Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Praha-západ Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pz PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Prachatice Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Okresní metodik prevence - Prostějov Pardubický http://ppp-olomouc.cz/prostejov.html Okresní metodik prevence: Mgr. Vlasta Recová, mail: pppppp-olomouc [dot] cz, vlastarecvolny [dot] cz, tel: 582 344 23
Okresní metodik prevence - Přerov Pardubický Prevence-info.cz. Okresní metodik prevence: Mgr. Silvie Houšťavová, mail: pppppp-olomouc [dot] cz, silvie [dot] houstavovaoppp [dot] pr-net [dot] cz, tel: 581 21 77 60, 581 20 80 14
Okresní metodik prevence - Příbram Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pb PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Rakovník Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=rk PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
Okresní metodik prevence - Rumburk Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/rumburk Okresní metodik prevence: Bc. Eva Michalinová, tel: 412 332 325, email: eva [dot] michalinovapppuk [dot] cz
Okresní metodik prevence - Semily Liberecký http://pppsemily.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Provazníková, tel: 481 625 390, email: ppp [dot] semilyworldonline [dot] cz
Okresní metodik prevence - Sokolov Karlovarský http://www.volny.cz/ppp.sokolov Metodik prevence sociálně patologických jevů na školách: Mgr. Hana Taušnerová, tel: 352 604 964, mobil: 731 692 347, 607 585 852, email: tausnerhppp [dot] sokolovvolny [dot] cz Konzultační hodiny: pondělí od...
Okresní metodik prevence - Strakonice Jihočeský http://www.pppcb.cz/ Okresní metodik prevence: Oldřich Novák, oldrich [dot] novakpppcb [dot] cz, tel: 383 321 704
Okresní metodik prevence - Svitavy Pardubický http://home.tiscali.cz/pppsy/ Okresní metodik prevence: Mgr. Vlasta Tvrdíková, mail: ppp [dot] sywordonline [dot] cz, tel: 461 532 486
Okresní metodik prevence - Šumperk Olomoucký http://ppp-olomouc.cz/sumperk.html Okresní metodik prevence: Mgr. Anna Muratidisová, mail:anna [dot] muratiduemail [dot] cz, tel: 583 21 52 79
Okresní metodik prevence - Tábor Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Okresní metodik prevence - Teplice Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/teplice Pedagogicko-psychologická poradna Teplice zajišťuje odbornou péči klientům od 3 do 19 let, (tj. do ukončení sekundárního vzdělávání). V případě potřeby přijímá klienty, kteří pokračují ve vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách, v nástavbovém studiu. Poradenské služby jsou poskytovány vždy jen s písemným souhlasem klienta či jeho zákonného zástupce. Péče v PPP je poskytována bezplatně a není nutné doporučení lékaře.
Okresní metodik prevence - Třebíč Vysočina http://www.ppptrebic.cz/ Okresní metodik prevence: PaedDr. Jana Matějková, tel: 568843461, email: ppptr [dot] matejkovavolny [dot] cz
Okresní metodik prevence - Uherské Hradiště Zlínský http://www.pppuh.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Bohdana Blažková, tel: 572551352, email: blazkovappp [dot] uhedu [dot] cz
Okresní metodik prevence - Ústí nad Labem Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje bezplatné služby dětem a žákům škol ve věku od 3 do 19 roků, jejich zákonným zástupcům a školám. Hlavní činností je psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vzdělávacích nebo výchovných obtíží, pomoc při jejich nápravě a posouzení školní zralosti předškolních dětí.Poradna zajišťuje výše uvedené služby především dětem, žákům škol ústeckého regionu. Tato situace je podmíněna potřebou návazné spolupráce odborných pracovníků PPP se školami ve spádové oblasti poradny.O pomoc mohou požádat rodiče telefonicky nebo osobně. Návrh na vyšetření může podat se souhlasem rodičů také škola, dětský nebo odborný lékař.Plnoletí studenti mohou vyhledat odbornou pomoc poradny sami.
Okresní metodik prevence - Ústí nad Orlicí Pardubický http://www.pppuo.cz/ Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 (dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje a jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a šk. zařízení MŠMT. Její činnost vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů.
Okresní metodik prevence - Valašské meziříčí Zlínský http://www.ppporzl.cz/ Okresní metodik prevence: Bc. Zdeňka Martínková, tel: 571613302, email: martinkova [dot] prevenceseznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Vsetín Zlínský http://www.pppvm.cz/ Okresní metodik prevence: Ing. Petr Pala, tel: 571411426, email: petr [dot] pala1seznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Vyškov Jihomoravksý http://www.pppvy.cz/ Našim posláním je přispívat ke zdravému a spokojenému vývoji dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme zvládání vývojových, vzdělávacích nebo výchovných potíží. Rodičům nabízíme poradenství a podporu při naplňování speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí. Pedagogům škol a školských zařízení nabízíme informační a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu rozvoje dítěte a spolupráce s rodinou.
Okresní metodik prevence - Zlín Zlínský http://www.ppporzl.cz/ Krajská pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole. participace na vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v těch případech, kdy vzdělávací proces je nějakým způsobem znesnadněn přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči formou individuální či skupinové práce doporučení nebo úprava volby vzdělávací cesty ovlivňování procesu přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace, jako např. volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod. realizace činnosti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže participace na kariérovém poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů
Okresní metodik prevence - Znojmo Jihomoravksý http://ppp-znojmo.cz/ PPP patří do systému školských poradenských zařízení, činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Našimi klienty jsou děti a mládež ve věku 3 - 19 let, jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Poskytujeme konzultace pro žáky, rodiče, učitele, vychovatele...
Okresní metodik prevence - Žatec Ústecký http://www.pppuk.cz/poradny/zatec Pedagogicko-psychologická poradna Žatec zajišťuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let, tzn. do ukončení sekundárního vzdělávání, v případě potřeby také klientům, kteří pokračují ve vzdělávání na vyšších odborných školách a nástavbách. Hlavní činností je diagnostika příčin výchovně - vzdělávacích obtíží žáků a studentů, psychologická a speciálně pedagogická pomoc při zvládání těchto obtíží. Veškeré služby poskytované poradnou jsou bezplatné. Objednat se můžete telefonicky, osobně nebo písemně.
Okresní metodik prevence - Žďár nad Sázavou Vysočina http://www.ppp-zr.cz/ Okresní metodik prevence: Mgr. Marcela Žáková, tel: 566622387, email: zakovappp-zr [dot] cz
Okresní metodik prevene - Beroun Středočeský http://www.2zsberoun.cz/ PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
ON LINE Moravskoslezský http://www.sdkabo.cz/prevence-on-line Prevence On Line se zaměřuje na problematiku specifické prevence sociálně nežádoucích jevů. Prostřednictvím tématicky rozlišených preventivních seminářů realizovaných na základních a středních školách v Karviné usilujeme o vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém je možno s dětmi a mládeží tato obtížná témata otevírat a případně řešit. Jsou tvořeny formou skupinové práce. Obsahují odborné teoretické informace k danému tématu, jsou doplněny sociálně-psychologickými hrami, videem, diskuzí a modelováním obtížných situacích. Semináře jsou určeny pro žáky.
Open House Bruntál Moravskoslezský http://www.openhousebruntal.cz/index.php?section=page&ID=4 kontaktní osoba: Markéta Brziaková – vedoucí NZDM a TP OPEN STREET Bruntál kontakt: 554 713 716, 775 096 714 marketa [dot] brziakovaopenhousebruntal [dot] cz
P-centrum Olomoucký http://p-centrum.cz P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. P-centrum poskytuje lidem s problémem drog, alkoholu, hazardního hraní a jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství. Poradenské služby jsou bezplatné a anonymní. P-centrum nabízí klientům po léčbě drogové závislosti doléčovací program včetně chráněných bytů . P-centrum pracuje s ohroženými olomouckými rodinami s dětmi v Rodinném centru U Mloka. P-centrum realizuje programy primární protidrogové prevence pro školy, vítá stážisty a dobrovolníky. P-centrum provozuje galerii U MLOKA.
P-centrum Olomouc Olomoucký http://www.podaneruce.cz/ Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Jihočeský http://www.pf.jcu.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vácha, mail: pvachazsf [dot] jcu [dot] cz, tel: 38 903 75 75
Pedagogická, právní a psychologická poradna Dr. Z. Kašparová & Dr. K. Kašpar Středočeský http://www.pppk.cz/ Naše poradna je privátní zařízení specializující se na problematikou dětí, rodiny, školy, partnerských vztahů a každého, kdo potřebuje pomoc a radu při zvládání náročné životní situace. Na základě dlouholeté odborné...
Pedagogicko psychologická poradna Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/ Metodik prevence okresu Benešov Mgr. Veronika Hokeová, tel. 317 722 904, mail: hokeovapppbenesov [dot] cz, poradnapppbenesov [dot] cz,
Pedagogicko psychologická poradna Bruntál Moravskoslezský http://www.pppbruntal.cz/ompa/index.html právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; kontaktní osoba: Mgr. Standa Toman – okresní (oblastní) metodik prevence kontakt: 554 717 737 tomanpppbruntal [dot] cz
Pedagogicko psychologická poradna Frýdek - Místek Moravskoslezský http://www.pppfm.cz/ právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Neničková – okresní (oblastní) metodik prevence kontakt: tel: 558 644 750 emaiil: ompa [dot] pppfmgmail [dot] cz
Pedagogicko psychologická poradna Karviná Moravskoslezský http://www.pppkarvina.cz/?id=9 právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Witová - okresní (oblastní) metodik prevence kontakt: +420 597 582 370 metodikpppkarvina [dot] cz .
Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín Moravskoslezský http://www.pppnj.cz/Stranky/prevence.aspx právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; kontaktní osoba: PhDr. Pavel Letý – okresní (oblastní) mertodik prevence kontakt: 556 771 140 ompapppnj [dot] cz
Pedagogicko psychologická poradna Opava Moravskoslezský http://www.ppp.opava.cz/index.php?content=prevence právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; kontaktní osoba: Mgr. Lucie Šimečková – okresní (oblastní) metodik prevence kontakt: 553 622 768 simeckovappp [dot] opava [dot] cz
Pedagogicko psychologická poradna Ostrava Moravskoslezský http://www.ppp-ostrava.cz/ právnická osoba vykonávající činnostkontaktní osoba: Bc. Kateřina Ciklová - okresní (oblastní) metodik prevence kontakt: 553 810 763 katerina [dot] ciklovappp-ostrava [dot] cz školy, školského zařízení;
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Jihomoravksý http://www.skolskykomplex.cz/ Bc. Jana Jeklová, sociální pracovnice / objednávky, termíny Mgr. Barbora Dusová, speciální pedagog / vzdělávací programy Mgr. Michaela Matoušková, psycholog / výchovné programy telefon: 543 216...
Pedagogicko-psychologická poradna Brno Jihomoravksý http://www.poradenskecentrum.cz/ Projekt EUREGIO je příhraničním projektem. Obecným cílem projektu je přispět k ochraně dětí a mládeže před násilím, týráním, zanedbáním a zneužíváním. Důraz je kladen na prevenci a včasné rozpoznání...
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice Jihočeský http://www.pppcb.cz/ PPP je školské poradenské zařízení, jehož činnost je vymezena Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. PPP poskytuje služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,Teplice,příspěvková organizace Ústecký http://www.pppuk.cz/ Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
PF MU Jihomoravksý http://www.ped.muni.cz/ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. Pedagogická fakulta MU Poříčí 7, 603 00 Brno Tel.: +420 549 49 1111 E-mail: info@ped.muni.cz
PF MU Brno a Ústav preventiního lékařství LF MU Brno Jihomoravksý http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit Program "Normální je nekouřit" je připraven pro děti mladšího školního věku (7-11 let). Jedná se o inplementaci primárně-preventivních aktivit do prostředí školy. Program je vhodný pro systematické...kontakt: hruba@med.muni.cz telefon.: 549 49 40 68 zaloudikova@ped.muni.cz telefon.: 549 49 66 88
Pohyb a výživa (Projekt NÚV) Celá ČR http://pav.rvp.cz Projekt Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa), jehož nositelem je Národní ústav pro vzdělávání navozuje změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků ve škole i mimo školu. Pokusné ověřování je zaměřeno na pedagogy základních škol, žáky 1. stupně a jejich rodiče.
Point 14 Plzeňský http://www.point14.cz/ Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Kovářová, DiS., tel.: 377 235 526, e-mail: officepoint14 [dot] cz
Policie České republiky Moravskoslezský PIS – por. Bc. René Černohorský, por. Bc. Dagmar Schindlerová Tel: 974 737 207 – 209, 602 161 744, pisopmvcr [dot] cz
Policie České republiky, Územní odbor Vyškov, Preventivně informační skupina Jihomoravksý http://www.mvcr.cz/ Kontaktní osoba: nprap. Monika Novotná, por. Mgr. Petr Nečesánek, telefon: 974 639 243, email: pisvymvcr [dot] cz
Policie ČR Moravskoslezský http://www.policie.cz/web-prevence.aspx kontaktní osoba: por. Mgr. Soňa Štětínská – komisař kontakt: 974 721 207 pcrssmovmvcr [dot] cz
Ponorka Vysočina http://www.ponorka-prevence.webnode.cz/ Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou a funguje už od roku 1997. Posláním centra prevence je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání návykových látek a dalších forem rozikového chování s podporou zdravého životního stylu.
PONTIS Šumperk o.p.s. Olomoucký http://pontis.cz PONTIS Šumperk o.p.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním postižením.
Pontis Šumperk, o.p.s. Olomoucký http://www.pontis.cz/ PONTIS Šumperk o.p.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním postižením.
Poradna ELPIS Ostrava Moravskoslezský Řeší problematiku domácího násilí. tel: 596 615 935, 734 645 275 e-mail: elpis [dot] osslezskadiakonie [dot] cz
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Jihomoravksý http://www.css.znojmocity.cz/ Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Biravská, tel: 515 224 317, email: zn [dot] poradnaseznam [dot] cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Moravskoslezský • ředitel – Mgr. Jan Híreš, rodinnaporadnaseznam [dot] cz • sociální pracovnice – p. Bortlíková, 553 612 501, 553 622 764
Portimo, o.p.s. - Centrum prevence CéPéčko Vysočina http://www.portimo.cz/ Naším posláním je podporovat kvalitu života prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit pro obyvatele v našem městě a regionu, s ohledem na jejich konkrétní potřeby.
Portus, o.s. Jihočeský http://www.portusprachatice.cz/ Certifikovaný program Primární prevence Phénix nabízí kompletní a kontinuální systém specifické primární prevence (alkohol, cigarety, drogy, sexuální rizika, AIDS/HIV, vztahy v kolektivu, komunikace mezi žáky, tolerance, rasismus a ...
PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Jihomoravksý http://www.poradenskecentrum.cz/ Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548 526 802,603 885 663 , email: skacelovappppbrno [dot] cz
PPP Středočeského kraje Středočeský http://www.pppstredoceska.cz/ PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.
PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,Teplice,p.o. Ústecký http://www.pppuk.cz/ Hlavním účelem organizace je zajišťování pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytování odborných speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivně výchovné péče a napomáhání při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Prak – prevence kriminality, o.s. Hlavní město Praha http://prak-prevence.cz Myslíme si, že ve školství je dostatek dobrých učitelů, ale rádi bychom byli nápomocni při výchově dětí a mladých lidí. Děti mají v současné době velmi málo pozitivních vzorů, společně s rodiči mohou sledovat stále přibývající mediální kauzy korupce našich politických představitelů. A tak považujeme za důležité, aby byly včas seznámené se všemi důsledky neuváženého, či kriminálního chování.
Prak, o.s. Hlavní město Praha http://www.prak-prevence.cz/prak/ Prak – prevence kriminality, o.s. nabízí školám navazující program preventivních akcí, které si každá škola může objednat podle svého uvážení a potřeb. Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Carbolová, mail: carbolova [dot] evaseznam [dot...
Prevalis Celá ČR http://prevalis.org Hlavní aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit. V Prevalis: • Realizujeme programy školské primární prevence rizikového chování (všeobecná, selektivní) ve školách a školských zařízeních. • Spolu s dalšími partnery pořádáme konferenci DNY PREVENCE (v Praze a Ostravě). Podílíme se na Fóru zdraví ve vzdělávání a semináři Dítě v krizi. • Realizujeme akreditované metodické semináře a workshopy. Nově nabízíme specializační studium pro školní metodiky prevence (2015 – 2017, začínáme v listopadu 2015, o akreditaci je požádáno). • Provozujeme ve spolupráci s pobočným spolkem Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Informační a metodický portál IZDRAVI.INFO. • Provozujeme informační a poradenskou činnost. Prevalis je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v režimu DVPP pod č. j. 32326/2010-25. Vedoucí sekce vzdělávacích aktivit: Mgr. Monika Škábová Vedoucí sekce školské primární prevence: Mgr. Linda Růžičková Koordinátor aktivit v Moravskoslezském kraji: Bc. Adéla Dvořáková
Prevalis Hlavní město Praha http://prevalis.org Hlavní aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit. V Prevalis: • Realizujeme programy školské primární prevence rizikového chování (všeobecná, selektivní) ve školách a školských zařízeních. • Spolu s dalšími partnery pořádáme konferenci DNY PREVENCE v Praze Podílíme se na Fóru zdraví ve vzdělávání a semináři Dítě v krizi. • Realizujeme akreditované metodické semináře a workshopy. Nově nabízíme specializační studium pro školní metodiky prevence (2015 – 2017, začínáme v listopadu 2015, o akreditaci je požádáno). • Provozujeme ve spolupráci s pobočným spolkem Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Informační a metodický portál IZDRAVI.INFO. • Provozujeme informační a poradenskou činnost. Prevalis je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v režimu DVPP pod č. j. 32326/2010-25. Vedoucí sekce vzdělávacích aktivit: Mgr. Monika Škábová Vedoucí sekce školské primární prevence: Mgr. Linda Růžičková
Prevalis Moravskoslezský http://prevalis.org Hlavní aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit. V Prevalis: • Realizujeme programy školské primární prevence rizikového chování (všeobecná, selektivní) ve školách a školských zařízeních. • Spolu s dalšími partnery pořádáme konferenci DNY PREVENCE v Ostravě. Podílíme se na Fóru zdraví ve vzdělávání a semináři Dítě v krizi. • Realizujeme akreditované metodické semináře a workshopy. Nově nabízíme specializační studium pro školní metodiky prevence (2015 – 2017, začínáme v listopadu 2015, o akreditaci je požádáno). • Provozujeme ve spolupráci s pobočným spolkem Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Informační a metodický portál IZDRAVI.INFO. • Provozujeme informační a poradenskou činnost. Prevalis je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v režimu DVPP pod č. j. 32326/2010-25. Koordinátor aktivit v Moravskoslezském kraji a vedoucí pracoviště Ostrava: Bc. Adéla Dvořáková
PREV-CENTRUM, O.S. - PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE Hlavní město Praha http://www.prevcentrum.cz/Primarni-prevence Programy primární prevence zajišťují komplexní služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.
Prevent, o.s. Jihočeský http://www.os-prevent.cz/ OS PREVENT působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Zastřešuje několik zařízení a projektů, jejichž působení Vám přiblíží i tyto stránky. Kontaktní osoba: Mgr. Štefan Šwarc...
Preventivně informační centrum Policie České republiky Královehradecký http://www.policie.cz/clanek/preventivne-informacni-centrum.aspx Preventivně informační centrum Policie České republiky Popis: Jde se o multimediálně vybavenou přednáškovou místnost, kde přednáškovou činnost vykonává policista Preventivně informační...
Preventivně informační skupina Policie ČR Moravskoslezský tel: 974 731 207
Probační a mediační služba Královehradecký https://www.pmscr.cz/ Okres Hradec Králové telefon: 495 581 869 e-mail: dgilanyipms [dot] justice [dot] cz Kontrola pachatelů podpora a pomoc obětem zapojení komunity do řešení následků trestné činnosti
Probační a mediační služba Královehradecký https://www.pmscr.cz/ Poslání a cíle Probační a mediační služby České Republiky Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně...
Probační a mediační služba Moravskoslezský Mgr. Dušan Beyer, 553 650 651, 734 362 939, dbeyerpms [dot] justice [dot] cz
Probační a mediační služba ČR Moravskoslezský vedoucí: Mgr. Jaroslava Kulová tel: 595 136 779
Probační a Mediační služba ČR - Domažlice Plzeňský http://www.justice.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Vokáč, e-mail: mvokacpms [dot] justice [dot] cz, tel.: +420 379 428 711
Probační a Mediační služba ČR - Klatovy Plzeňský http://www.justice.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fremundová, e-mail: jfremundovapmsjustice [dot] cz, tel.: +420 376 311 266
Probační a Mediační služba ČR - Plzeň Plzeňský http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Vašíčková, e-mail: kvasickovapms [dot] justice [dot] cz, tel.: +420 377 869 740
Probační a Mediační služba ČR - Rokycany Plzeňský http://www.justice.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Blažková, e-mail: zblazkovapms [dot] justice [dot] cz, tel.: +420 371 709 350
Probační a Mediační služba ČR - Tachov Plzeňský http://www.justice.cz/ Kontaktní osoba: Andrea Vávrová e-mail: avavrovapms [dot] justice [dot] cz, tel.: +420 374 694 069
Projekt Odyssea, o.s. Hlavní město Praha http://www.odyssea.cz/ Naším posláním je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.
Projekt Odyssea, občanské sdružení Hlavní město Praha http://odyssea.cz Naším posláním je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.
ProPrev Hlavní město Praha http://proprev.webnode.cz Občanské sdružení ProPrev, o. s. vzniklo v roce 2006. Je realizátorem primární prevence rizikového chování a prevence kriminality. Nabízíme školám dlouhodobé programy primární prevence, adaptační výjezdy, programy selektivní indikované prevence - krizová intervence.
PROSPE Hlavní město Praha http://prospe.cz Obecným posláním občanského sdružení PROSPE je vytvářet a poskytovat programy školské všeobecné a selektivní primární prevence na školách a v školských zařízeních na území hl. města Prahy či jejího blízkého okolí. Dále o. s. PROSPE zprostředkovává pomoc klientům v tíživé životní situaci, podílí se na vzdělávání rodičů i pedagogů v oblasti rizikového chování a realizuje adaptační výjezdy pro školy na začátku školního roku s nově utvořenými školními kolektivy.
Prospe, o.s. Hlavní město Praha http://www.prospe.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Titmanová, mail: primarkacentrum [dot] cz, tel: 602 283 008 Základním cílem je minimalizovat negativní důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu. Snaží se od něj klienty...
Prostor o.s. Celá ČR http://os-prostor.cz/cz/uvod Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku).
PROSTOR PRO, o.s. Královehradecký http://www.prostorpro.cz/ Naším posláním je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování u žáků základních škol, studentů středních škol, odborných učilišť a školských zařízení v Královéhradeckém kraji...
Prostor, o.s. Středočeský http://www.os-prostor.cz/cz/prostor Poslání: Vytvářet programy, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život. Aktivně se podílet na rozvoji regionu nejen v oblasti sociálních služeb a využívat svého všestranného potenciálu ve prospěch společnosti.
Protidrogoví koordinátoři Plzeňského kraje Plzeňský
Protidrogový koordinátor města Kladno Středočeský http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp Posláním primární prevence je předcházení rizikovému chování dětí a mládeže a podpora zdravého životního stylu Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Doležalová, tel.: 312 604 492, mail: prevencemestokladno [dot] cz
PROXIMA SOCIALE Hlavní město Praha http://proximasociale.cz Posláním občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je zvyšování kvality života občanů a pomoc překonat jim nepříznivé životní situace. Cílem občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je poskytovat podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace, ženám a dětem, které ztratily domov, dále poskytovat poradenství občanům, kteří ztratili zaměstnaní a poskytovat poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Proxima Sociale, o.s. Hlavní město Praha http://www.proximasociale.cz/ Cílem občanského sdružení Proxima Sociale, o.s. je: 1) poskytovat podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace, ženám a dětem, které ztratily domov, dále poskytovat...
Psychologická ambulance při psychiatrickém oddělní Nemocnice Znojmo Jihomoravksý http://www.nemzn.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600118&id=138868&p1=20244#apsychol Kontaktní osoba: MUDr. Petra Hartová, tel: 515 215 651, 515 215 780, email: psychiatrienemzn [dot] cz
Pyramidas, o.s. Jihočeský http://www.prevence.net/ Zaměřujeme se na monitoring pro následné využití v prevenci sociálních patologií. Systém je rozdělen do několika možností. Jendou z nich je i fórum se zaměřením na několik cílových skupin.
Ratolest Brno, o. s. Jihomoravksý http://www.ratolest.cz/ Ratolest Brno dává šanci dětem žít ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.
Renarkon o.p.s. Moravskoslezský http://renarkon.cz Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi. Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.
Renarkon o.p.s. Moravskoslezský http://www.renarkon.cz/cs/centrum-primarni-prevence/leve-menu/centrum-primarni-prevence PREVENCE A LÉČBA DROGOVĚ ZÁVISLÝCH; kontaktní osoba: Jan Hlaváč - vedoucí Centra primární prevence kontakt: tel: 596 638 807 email: cpprenarkonseznam [dot] cz
RIAPS Trutnov Královehradecký http://www.riaps.cz/ Služba Kontaktního centra RIAPS je určena osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Jedná se o problémové uživatele nelegálních návykových látek nebo omamných psychotropních látek starší 15ti let. Primární cílovou skupinou jsou...
Rodinné centrum Maceška Jihomoravksý http://maceska.kibo.cz/ Rodinné centrum Maceška ve Znojmě bylo založeno v říjnu 1999 jako občanské sdružení maminek na mateřské dovolené. Funguje na principu vlastní aktivity a tvořivosti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Od zájmu a aktivity jednotlivých maminek, které centrum navštěvují se odvíjí program a provoz centra. Rodinné centrum je otevřené pro maminky a ostatní rodinné příslušníky bez rozdílu věku, vzdělání a sociálního zázemí. Centrum umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat mateřskou dovolenou aktivně. Děti zde nacházejí přirozené prostředí vrstevníků.
S.E.N.A. s.r.o Celá ČR sena-praha.cz/wiki/doku.php Co provádíme: Psychodiagnostiku a psychoterapii Psychologické poradenství Supervizi – individuální i skupinovou Překladatelství a tlumočnictví Organizování přednášek a seminářů
Salesiánské středisko mládeže, dům dětí a mládeže Brno – Žabovřesky Jihomoravksý http://brno.sdb.cz/ Jsou-li slova farnost a středisko mládeže křestními jmény, pak jejich společným příjmením je slovo salesiánský. To znamená, že jsou propojeny jak ideově, tak také v konrétních lidech, kteří za nimi stojí. Tito lidé tvoří salesiánskou rodinu.
SANANIM Hlavní město Praha http://sananim.cz SANANIM je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.
SANANIM, o.s. Hlavní město Praha http://www.sananim.cz/ SANANIM je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.
Sdružení ,,Piafa“ ve Vyškov Jihomoravksý http://www.piafa.cz/ Posláním Sdružení PIAFA ve Vyškově je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.
Sdružení KRYSTAL HELP, o.s. Moravskoslezský http://krystalhelp.cz Konkrétním cílem našeho sdružení je příprava a řízení projektů pro rizikovou skupinu, budování centra s plným poradenským zabezpečením, dále poskytování sociální asistence, program minimalizace poškození (včetně výměny injekčního materiálu), přímá pomoc (včetně možnosti včasné krizové intervence), základní zdravotnické ošetření, dále hygienický a potravinový servis, doplňkové aktivity. Cílem služby je práce se změnou chování klientů. Podpůrnými aktivitami sdružení je pak pořádání různých akcí spojených s přímou reklamou pro neziskový sektor, organizování schůzek a meetingů mezi neziskovými organizacemi, podnikatelským sektorem a státní správou s cílem hledat možnosti vzájemně výhodné spolupráce a podílení se na odstraňování problémů spojených s chováním ohrožených skupin obyvatelstva.
Sdružení Meta, o.s. Jihočeský http://www.osmeta.cz/ Sdružení Meta je občanské sdružení v okrese Jindřichův Hradec, které pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich. Vyvíjí preventivní činnost pro...
Sdružení Podané ruce - kontaktní centrum Prostějov Olomoucký http://www.podaneruce.cz/ Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Sdružení Podané ruce, o. s. Jihomoravksý http://www.podaneruce.cz/ Pomáháme lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhámehledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.
Sdružení Podané ruce, o.s. Jihomoravksý http://podaneruce.cz Jsme nestátní nezisková organizace, která se věnuje prevenci, léčbě a další pomoci lidem s obtížemi se závislostmi a práci s dětmi a mládeží.
Sdružení Podané ruce, o.s. Olomoucký http://podaneruce.cz Jsme nestátní nezisková organizace, která se věnuje prevenci, léčbě a další pomoci lidem s obtížemi se závislostmi a práci s dětmi a mládeží.
Sdružení SCAN Jihomoravksý http://www.scan-os.cz/ Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací typu občanského sdružení. Sdružení vzniklo za účelem osvětové, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch (dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10). Sdružení SCAN vyvíjí osvětovou, poradenskou, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti péče o občany, kteří jsou zdravotně, duševně či sociálně postiženi v důsledku duševní poruchy či poruchy chování. Cílem je zlepšit a zkvalitnit informovanost a znalosti pracovníků profesí působících v této oblasti, jako například psychologové, lékaři, speciální pedagogové, pedagogové a sociální pracovníci.
Sdružení soukromých lektorů Hlavní město Praha http://www.praha1.cz/cps/index.html Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Šauerová, mail: e-dotazyquick [dot] cz, tel: 602 830 150
Sociálně pedagogické poradenství a služby Jihomoravksý http://www.vztahove-poradenstvi.cz/ Jsem sociální pedagog a zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomohu Vám zorientovat se ve Vašich potřebách i ve Vašich očekáváních a společně s Vámi půjdu krok za krokem v získávání potřebných dovedností. Nabízím poradenství a trénink životních dovedností lidem, kteří se chtějí naučit rozumět sami sobě i svým blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty.
Sociálně pedagogické poradenství a služby Jihomoravksý http://www.vztahove-poradenstvi.cz/ Jsem sociální pedagog a zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomohu Vám zorientovat se ve Vašich potřebách i ve Vašich očekáváních a společně s Vámi půjdu krok za krokem v získávání potřebných dovedností. Nabízím poradenství a trénink životních dovedností lidem, kteří se chtějí naučit rozumět sami sobě i svým blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty.
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ se specifickými poruchami chování Hlavní město Praha http://www.prevence-info.cz/organizace/specialne-pedagogicke-centrum-pri-zs-ss-se-specifickymi-poruchami-chovani Kontaktní osoba: PhDr. Zdena Michalová, PhD., mail: speczsvolny [dot] cz, tel: 736 673 575
Speciálně pedagogické centrum Srdce Moravskoslezský kontaktní osoba - Bc. Ivana Celtová 553 626 092, 739 475 123,Spc [dot] srdceseznam [dot] cz
Spektrum Vysočina http://www.spektrum.kolping.cz/ Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb sdružuje tři programy působící v lokalitě Žďár nad Sázavou. Jejich společným jmenovatelem je poskytování profesionálních certifikovanáných služeb. Centrum primární prevence působí v oblasti předcházení řadě rizikových jevů u žáků a studentů ve třídních kolektivech. Kontaktní a poradenské centrum, zahrnující i Terénní program, se zaměřuje na intervence pro uživatele nelegálních návykových látek a jejich blízké.
Spirála o.s. Ústecký http://www.spirala-ul.cz/ Aktivity sdružení jsou směrované především ve prospěch řešení psychosociálních problémů občanů. Finančně a odborně zajišťujeme od roku 2000 projekty, ktere jsou zaměřeny na pomoc lidem v krizi, pomoc osobám ohroženým domácím násilím, na prevenci psychopatologických jevů mezi dětmi a mládeží. O. s. Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města, ale i Ústeckého kraje. Nabízíme aktivity v oblasti vzdělávání odborníků, profesionálů - poskytovatelů jiných služeb, vzděláváme širokou veřejnost cílenými PR akcemi. Podílíme se na komunitním plánování města Ústí nad Labem i Ústeckého kraje. Naši pracovníci působí jako lektoři seminářů, poradci, hodnotitelé projektů. Jsme zváni ke "kulatým stolům" při řešení sociálních otázek regionu. Činnost občanského sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
Spirála o.s. Jihočeský http://www.spirala.krumlov.cz/ Sdružení Spirála bylo založeno za účelem rozšíření nabídky služeb a to především těchto: podpora a realizace integrovaných pobytů pro děti a mládež ve spolupráci se SVP Spirála vytvoření a vedení...
Společně k bezpečí o.s. Celá ČR http://spolecnekbezpeci.cz Cílem občanského sdružení Společně k bezpečí je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a státní správy a podpořit jejich partnerství na místní úrovni. Společně k bezpečí usiluje o zvyšování účasti občanů na řešení problémů na místní úrovni a rozhodování o nich a podporu vzniku partnerství mezi občany, samosprávou, státní správou, podniky, školami, nevládními organizacemi a místními občanskými aktivitami při řešení komunálních problémů, které se týkají především oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí. Tyto cíle realizuje sdružení prostřednictvím konkrétních projektů nabídkou poradenské a informační služby v oblasti společného rozhodování na komunální úrovni realizací odborných seminářů pořádáním setkání a diskusí ke konkrétním problémům na místní úrovni zprostředkováním zkušeností a příkladů dobré praxe, vydáváním odborných publikací a informačních materiálů Společně k bezpečí se zaměřuje se na ochranu komunit před všemi projevy protiprávního jednání a sociálně patologických jevů. Zabývá se mapováním problémových lokalit a skupin v těchto lokalitách a vytváří návrhy k řešení uvedených problémů. Společně k bezpečí také provozuje webové stránky www.community-policing.cz
Společně k bezpečí, o.s. Středočeský http://www.spolecnekbezpeci.cz/ Hlavním cílem Společně k bezpečí je zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a institucemi veřejné a státní správy a podporovat jejich partnerství na místní úrovni. Společně k bezpečí
Společnost pro podporu zdraví 21. století Celá ČR http://zdravi21.org ZDRAVÍ je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, optimální pracovní výkonnost a participaci jedince na životě společnosti. Proto je nezbytně nutné zdraví dětí a dospívajících aktivně chránit a předcházet jeho poškození. SPPZ bude vyjadřovat odborné názory k oficiálním vzdělávacím dokumentům, pořádat semináře či konference v rámci DVPP, vydávat odborné a metodické materiály, nabídne konzultační a poradenskou činnost školám a informační a metodický webový portál www.izdravi.info. Úkoly SPPZ 1. SPPZ plní úkoly v oblasti ochrany a podpory zdraví vyplývající z rozhodnutí rady i ze Stanov sdružení. 2. SPPZ za svou činnost odpovídá radě sdružení. 3. K plnění svých úkolů SPPZ: a)prostřednictvím sdružení pořádá pro své členy i další zájemce přednášky, konference, semináře, letní školy a obdobné akce, různé druhy kurzů, exkurze, besedy, výstavy a jiné vhodné akce z oblasti výchovy ke zdraví, ochrany a podpory zdraví (vč. ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy), podpory pohybových aktivit dětí a žáků ZŠ a SŠ a podpory rozvoje školních poradenských pracovišť; v této souvislosti předkládá žádosti o grantové projekty na úrovni ČR i EU b)aktivně se zúčastní řešení teoretických a praktických otázek výuky výchovy ke zdraví (resp. tělesné výchovy) na základních a středních školách a otázek přípravy učitelů výchovy ke zdraví (resp. tělesné výchovy); c)podává návrhy na vydávání publikací v oblasti výchovy ke zdraví, podpory pohybových a sportovních aktivit a v oblasti rozvoje školních poradenských pracovišť; d)podílí se na akcích, jejichž cílem je podpora zdraví, zájem žáků o péči o vlastní zdraví, o studium zdravotnických oborů a o studium učitelství výchovy ke zdraví a na propagaci podpory zdraví na veřejnosti; e)podílí se na akcích, jejichž cílem je podpora pohybových aktivit, zájem žáků o sport, o studium učitelství tělesné výchovy a na propagaci pohybových aktivit a sportu; f)vyjadřuje se k záměrům státních orgánů, organizací, společností a podniků, které se týkají podpory a ochrany zdraví a vyučování výchově ke zdraví a tělesné výchově, přípravy učitelů výchovy ke zdraví a tělesné výchovy a jejich dalšího vzdělávání, systému poradenských služeb ve školství, tvorby metodických materiálů, pomůcek apod.; g)dbá o informovanost svých členů o aktivitách SPPZ a podle potřeby a možností vydává pro své členy informační zprávy; h)pečuje o rozšíření své členské základny; i)aktivně se podílí na spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem dopravy ČR, jejich přímo řízenými organizacemi a s orgány státní správy ve školství a zdravotnictví; j)rozvíjí spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR, Českým olympijským výborem; k)rozvíjí spolupráci s obdobně zaměřenými vědeckými společnostmi v České republice i v zahraničí.
SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. Celá ČR http://www.spondea.cz/ Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích.
SSŠ Brno a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Brně Jihomoravksý http://www.sssbrno.cz/ Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Hlavsová, tel: 543426030, email: hlavsovasssbrno [dot] cz
Státní zdravotní ústav Oddělení podpory zdraví Jihomoravksý http://www.szu.cz/ Kontaktní osoba: MUDr. Michaela Trnková, tel: 549 255 758, email: michaela [dot] trnkovaszu [dot] cz
Statutární město Brno – Městská policie Jihomoravksý http://www.mpb.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Šmerdová, tel: 548 210 035, email: lenka [dot] smerdovampb [dot] cz
Statutární město Hradec Králové Královehradecký http://www.umhk.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kotala – prevence kriminality, protidrogový koordinátor, tel: 495707322, email: jiri [dot] kotalammhk [dot] cz
STOP PPP, o.s. Plzeňský http://www.stopppp.cz/ Kontaktní osoba: Bc. Simona Vroblová Váchalová, e-mail: jakomodelkaseznam [dot] cz, tel.: +420 777 26 77 32, www.stopppp.cz STOP PPP, o.s. se zaměřuje na pořádání preventivních aktivit, vzdělávacích a osvětových...
Střed, o.s. Vysočina http://www.stred.info/ Základní ideou občanského sdružení STŘED je poskytovat takové sociální a zdravotnické služby, programy, aktivity, které napomohou ke snížení výskytu rizikového chování dětí a mladistvých, ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k ...
Středisko Milíčův dům , nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Královehradecký http://www.milicak.cz/o-nas/ STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM poskytuje své služby již od roku 1992, působí jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) v Jaroměři. Zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. CO JSOU VLASTNĚ NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY
Středisko volného času Ivančice Jihomoravksý http://www.svcivancice.cz/ Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání. Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje a MŠMT ČR. Posláním střediska je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním týmem v nových trendech. Cílem střediska je pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného času.
Středisko výchovné péče Moravskoslezský http://www.dum-ostrava.cz/ právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; tel. 596 239 202 (203) e-mail: vedoucisvp-ostrava [dot] cz
Středisko výchovné péče Moravskoslezský právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; Mgr. Hana Eleková, Mgr. Radmila Palochová, 553 713 065, svpdmseznam [dot] cz
Středisko výchovné péče Moravskoslezský právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; Tel.: 554 716 712
Středisko výchovné péče Moravskoslezský právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení; Tel.: 554 617 295
Středisko výchovné péče HELP ME Jihomoravksý http://www.svphelpme.cz/ Středisko výchovné péče HELP ME je zřízeno občanským sdružením HELP ME. SVP HELP ME je určeno dětem a mládeži s výchovnými problémy, s výukovými problémy, dětem a mládeži experimentující s drogou, rodičům i všem, kteří přicházejí do styku s výchovnými problémy u dětí a mládeže.
Středisko výchovné péče KOMPAS Královehradecký http://www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode SVP KOMPAS je ambulantní pracoviště s denním provozem od 8 do 17.30 hod. CO NABÍZÍ? služby dětem a mladým lidem, které mají problémy SAMI SE SEBOU (problémy s chováním, zvládání některých situací, problémy s ...
Středisko výchovné péče NÁVRAT Královehradecký http://www.svphk.cz/ Státní školské zařízení pro výkon preventivně výchovné péče spolupracuje s dětmi a jejich rodinami při řešení výchovných problémů s cílem navrátit se k přijatelným způsobům chování a jednání, vzájemnému...
Středisko výchovné péče pro děti a mládež Archa Pardubický http://www.archa-chrudim.cz/ Návykové látky, závislostní chování, Školské zařízení poskytující bezplatné služby, součástí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní péčí a výchovným...
Středisko výchovné péče VARIANTA Královehradecký http://www.ddu-hk.cz/strediska/varianta-v-trutnove Nabízí pomoc dětem, které se ocitly v nesnázích a řeší vztahové problémy mezi vrstevníky, krizové situace ve škole, krizové situace v rodině, problémy v komunikaci. Je ambulantním zařízením, které vychází vstříc všem...
SVP pro děti a mládež Mimóza Pardubický http://www.svp-mimoza.cz/ Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MIMOZA je samostatné pracoviště při DDÚ v Hradci Králové.
SWING, o.s. Moravskoslezský swing-opava.cz Nacházíte se na nových stránkách neziskové organizace SWING, o.s. založené 2. 7. 2009 se sídlem v Opavě, na ul. U Lučního mlýna 4 zabývající se prevencí negativních jevů ve společnosti a vzděláváním zájemců o tuto problematiku.
SWING, o.s. Moravskoslezský http://swing-opava.cz/ SWING, o.s. je občanské sdružení vzniklé registrací v rejstříku Ministerstva vnitra ČR dne 2. července 2009 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, založené za účelem realizace primární a sekundární prevence sociálně-patologických jevů. Sdružení sídlí na adrese U Lučního mlýna 4, Opava 5. Své činnosti jako je příprava komplexního preventivního programu, poradenství, vzdělávání a další bývají realizovány v krátkodobě pronajatých prostorách. Poslání sdružení Hlavním posláním SWING, o.s. je podpovat prosociální chování účastníků aktivit, ovlivnit jejich postoje k rizikovému chování žádoucím směrem a k tomu jim poskytovat potřebné informace, znalosti a dovednosti. Dále vést účastníky aktivit k solidaritě a toleranci, k posílení společenské soudržnosti, vzájemnému porozumění a respektování kulturní rozmanitosti.
Školské poradenské pracoviště "Mozaika" při ZŠ Sever Hradec Králové Královehradecký http://mozaikahk.cz/ ŠPP Mozaika je poradenské pracoviště, které se zaměřuje především na prevenci, diagnostiku a eliminaci rizikových projevů chování ve vztazích mezi žáky ve školních třídách základních a mateřských škol. Tato služba...
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Královehradecký http://www.pinkreality.cz/pobocka-rychnov-nad-kneznou.htm Kontaktní osoba: Mgr. Hana Šípková, tel: 722457124, email: rychnovcvkhk [dot] cz
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pobočka Hradec Králové Královehradecký http://www.cvkhk.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Nováková, tel: 722569521, email: hradeccvkhk [dot] cz
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pobočka Jičín Královehradecký http://www.cvkhk.cz/ Kontaktní osoba: Bc. Eva Kuncová, tel: 722569514, email: jicincvkhk [dot] cz
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje pobočka Trutnov Královehradecký http://www.cvkhk.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Alena Ročková, tel: 604489196, email: trutnovcvkhk [dot] cz
Teen Challenge International Hlavní město Praha http://www.teenchallenge.cz/ Jsme mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízíme pravdu a lásku a zároveň je vedeme k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti. Usilujeme pomoci lidem stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými. Věříme, že každý člověk je hodnotný a je vrcholem stvoření, proto chceme, aby dostal novou šanci a jeho jedinečný potenciál nebyl zmařen. Mám naději, že v naší nabídce programů a služeb najdete pomoc, kterou potřebujete. Pokud máte otázky prosím, kontaktujte nás.
Teen Challenge International ČR Dětské centrum Brno Jihomoravksý http://www.dc-brno.cz/ Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, jejímž cílem je pomáhat lidem s problémem závislosti na návykových látkách. Vznikla v 50. letech v USA, v České republice působí od roku 1994. V současné době provozuje Teen Challenge kontaktních centra, resocializační střediska, domy návratu a dětská centra.
Tesalonika Moravskoslezský http://www.tesalonika.sceav.cz/ Jsme společenstvím křesťanů, kteří usilují žít v souladu s biblickými hodnotami. Křesťanské sdružení Tesalonika je občanským sdružením působícím na Bruntálsku od roku 2002. Sdružení působí při křesťanském sboru Tesalonika (Misijní stanice SCEAV Bruntál), který je součástí Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Kontaktní osoby Mgr. Roman Hota (předseda sdružení a pastor) Mobil: +420 608 623 235 E-mail: moc [dot] liamgatoh [dot] namor Skype: romo.z.udoli Kancelář Jesenická 52 (Seliko) 792 01 Bruntál Telefon: +420...
Ulice - Agentura sociální práce, o.s. Plzeňský http://www.ulice-plzen.com/ Ulice – Agentura sociální práce, o.s. je sdružení, které od roku 2001 poskytuje sociální a zdravotní služby osobám ohroženým sociální exkluzí, podílí se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru.
Unie Kompas, o.s. Zlínský http://www.unko.cz/ vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti zřizování a provozování výchovně – rekreačních táborů pro děti, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou...
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Královehradecký http://www.uhk.cz/pdf/ Kontaktní osoba: Ing. Markéta Bednářová, Hana Raabová, Ilona Hronková, tel: 493331111, email: Ilona [dot] Hronkovauhk [dot] cz
Územní odbor Domažlice - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-uzemni-odbor-domazlice.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Územní odbor Klatovy - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-uzemni-odbor-klatovy.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Územní odbor Plzeň-jih - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-uzemni-odbor-plzen-jih.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Územní odbor Plzeň-sever - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-plzen-sever-171145.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Územní odbor Rokycany - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/o-nas-policie-ceske-republiky-policie-ceske-republiky.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Územní odbor Tachov - Preventivně informační skupina Plzeňský http://www.policie.cz/clanek/ostatni-odd--preventivne-informacni-skupina.aspx Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Venkovský prostor Celá ČR http://venkovskyprostor.cz Společnost Venkovský prostor o.p.s byla založena v listopadu 1999 přeměnou Nadace Venkovský prostor se záměrem podporovat oblast zemědělství a venkova svou projektovou činností. V průběhu času rozšířila společnost své aktivity také do oblasti sociální, kulturní a vzdělávací a v současné době se zaměřuje se na následující činnosti: poradenská činnost, přípravy projektových žádostí a koordinace projektů z většiny dostupných dotačních titulů v oblasti rozvoje venkovského prostoru, přeshraniční spolupráce, podpory zemědělství a životního prostředí a podpory v oblasti sociální, vzdělávací, kultury, mládeže a sportu, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti překladatelská a tlumočnická činnost, vydavatelské a nakladatelské činnosti a další veřejně prospěšné služby, o kterých může rozhodnout správní rada společnosti.
Volnočasový klub Daimon Královehradecký http://www.daimon-klub.cz/?page_id=70 Poslání klubu Pomáhat dětem a mládeži převážně z odlišného sociokulturního prostředí, žijícím ve Vysokém Veselí a nejbližším okolí, kteří jsou ohroženi okolními vlivy, neumožňující jim dostatečnou sociální adaptabilitu a ...
Vrakbar - centrum primární prevence Vysočina http://jihlava.charita.cz/vrakbarprevence/ Naším posláním je formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.
Výchovný ústav Jihomoravksý Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Indra, DiS, tel: 515 300 838, email: vumvisnomboxzn [dot] cz
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - VISK Středočeský http://www.visk.cz/node/371 Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem. V nové podobě existuje od 1. 1. 2010, kdy došlo ke změně názvu a rozšíření hlavní činnosti organizace. VISK je zřízen za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím devíti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.
White light I.,o.s. Ústecký http://www.wl1.cz/ 1. Hlavním cílem sdružení WL I. je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým a pomoci lidem v obtížných životních situacích. 2. K dosažení tohoto cíle plní zejména tyto úkoly: a) Iniciuje, připravuje a realizuje aktivity v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání OPL a pomoci lidem v obtížných životních situacích. Služby v uvedených oblastech v souladu s obecně uznávanou dobrou praxí a/nebo se standardy těchto typů služeb. b) Aktivně spolupracuje s příslušnými institucemi veřejné správy v ČR, vyhledává a podílí se na vzájemně prospěšné spolupráci mezi subjekty zainteresovanými v dané problematice na území Ústeckého kraje a ČR, popřípadě s dalšími organizacemi a institucemi v EU. c) Vytváří a integruje materiálně-ekonomické podmínky pro budování, udržení a provozování všech programů a aktivit sdružení
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice Jihočeský http://www.zvas.cz/ Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Pikhar, mail: budejovicezvas [dot] cz, tel: 387 007 110-119
ZIP Moravskoslezský http://zdrhovadlo.cz Občanské sdružení ZIP – Zábava, Informace, Poradenství a pomoc vytváří prostor pro práci s mladými lidmi v oblasti sociálních služeb, poradenství a pomoci, zábavy a podávání informací, realizaci akcí a programů zaměřených na cílové skupiny. Hlavní činností sdružení jsou projekty služeb sociální prevence: - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 3NYTY (13 – 26 let) - Terénní program STREETWORK TEENS (12 – 19 let) Jedná se o státem registrované sociální služby určené především neorganizovaným dětem a mládeži ohroženým sociálně patologickými jevy při způsobu trávení volného času.
ZIP o.s. Moravskoslezský http://www.achavirov.cz/?page_id=48 Celoroční služby sociální prevence, zaměřené na děti a mládež trávící svůj volný čas rizikovým způsobem, byly realizované v projektech nízkoprahových klubů Klub 3NYTY a PECKA i v ulicích města v projektu STREETWORK TEENS díky podpoře MS kraje/Evropského sociálního fondu, MPSV ČR, Statutárního města Havířov a Apoštolské církve, sboru Havířov.
Život bez závislostí Celá ČR http://zivot-bez-zavislosti.cz Občanské sdružení Život bez závislostí je nezisková organizace, která od roku 1994 působí v oblasti primární prevence. V hlavním městě spolupracuje téměř s padesáti základními i středními školami, ve kterých kontinuálně zajišťuje Komplexní program primární prevence. Kromě tohoto programu také nabízíme vzdělávání pedagogů a vydáváme časopis Prevence, který si předplácí více jak jedna třetina všech základních a středních škol. Na základě vyžádání škol poskytujeme asistenční službu v krizových a nestandardních situacích. Realizujeme sebezkušenostní psychodynamicky orientované výcviky KVP, kde se vzdělávají noví specialisté na práci se třídou a růstovou skupinou. Poskytujeme adaptační a kompenzační výjezdy. Na základě dohody jezdíme do škol, poskytovat odbornou supervizi případů a supervizi týmů. Podílíme se na koncepční práci při záměrech změnit klima škol.
Život bez závislostí, o.s. Hlavní město Praha http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/ Jsme organizace, která více než devetenáct let pracuje v oblasti primární prevence a pomáhá řešit situace v problematických třídách. Sedmnáct let vzděláváme pedagogy, ostatní kolegy a pedagogické kolektivy v dovednostech pracovat se třídami a řešit situace, které souvisí s rizikovým chováním jednotlivců i tříd. Devět let vydáváme časopis Prevence, který si předplácí více jak jedna třetina všech základních a středních škol. Na základě vyžádání škol poskytujeme asistenční službu v krizových a nestandardních situacích. Realizujeme sebezkušenostní psychodynamicky orientované výcviky KVP, kde se vzdělávají noví specialisté na práci se třídou a růstovou skupinou. Poskytujeme adaptační a kompenzační výjezdy. Na základě dohody jezdíme do škol, poskytovat odbornou supervizi případů a supervizi týmů. Podílíme se na koncepční práci při záměrech změnit klima škol.