Novinky

Elektronické cigarety

Stále více dětí a mladistvých v dnešní době kouří elektronické cigarety, zkráceně též e-cigarety. Jedná se o novodobou záležitost, nazývanou vaping - pro kuřáky se užívání termínu vapeři.

Oproti klasickým cigaretám přináší e-cigarety řadu výhod. Mezi nejzásadnější patří téměř nulová zápachovost, a nevytváření škodlivého dehtu a jiných zplodin při užívání. E-cigarety také nabízí řadu různých příchutí, což zvyšuje jejich atraktivitu.

Současně však elektronické cigarety přináší řadu rizik. U nikotinových e-cigaret se jedná především o pravidelné vdechování této látky, která vede ke tvorbě závislosti. Někteří by mohli namítnout, že existují i e-cigarety s nízkým či nulovým podílem nikotinu. Tyto e-cigarety využívají náplně nazývané e-liquidy. Dle Světové zdravotnické organizace však tyto náplně obsahují určité látky, které jsou toxické a mají známé negativní účinky na zdraví. V průměru je sice podíl těchto toxických látek nižší než u klasických cigaret, záleží však na konkrétním produktu. Světová zdravotnická organizace očekává, že dlouhodobé užívání e-cigaret zvyšuje riziko vzniku chronické obstrukční plicní nemoci, rakoviny plic a případných kardiovaskulárních onemocnění. Současně dodává, že výše rizika bude pravděpodobně menší než u klasických cigaret. Prozatím však absentují jasné výzkumné závěry, které by rizikovost e-cigaret popsaly, taktéž chybí jasné závěry vztahující se k problematice kouře, jež vzniká při užívání.

Lektoři Prevalis, z. s. se při návštěvách různých základních škol v rámci programu zaměřeného na prevenci kouření s tématem e-cigaret setkávají často. Toto téma mnohdy otevřou sami žáci a bývají v tomto ohledu velmi zvídaví. Co již bohužel lektory nepřekvapuje je fakt, že mají s kouřením e-cigaret zkušenosti i žáci navštěvujících 1. stupeň ZŠ. Současně však nemají o e-cigaretách, respektive o jejich možné škodlivosti, dostatečné informace. Není výjimkou, že žáci považují e-cigarety za nerizikové, někdy dokonce až za zdravé. Tyto mylné informace mnohdy získávají od přátel či od některých členů rodiny. Taktéž někdy žáci zmiňují, že jim e-cigarety (díky existenci různých příchutí) voní, což v některých případech vedlo k počátku jejich užívání.

Vzhledem k uvedenému považujeme za velice důležité začlenit otázku e-cigaret do preventivního působení škol. Žáci by měli získat pravdivé informace o podstatě elektronických cigaret a nemoralizující formou být vedeni k abstinenci.

 

Zdroje:

1) WHO Framework Convention on Tobacco Control. (2016). Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). [online]. Dostupné z: http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_EN.pdf