Novinky

Pozvánka na Letní školu prevence

Vážení pedagogové, ředitelé, školní metodici prevence, výchovní poradci ZŠ a SŠ, další pracovníci ve školství a studenti, srdečně Vás zveme na Letní školu prevence, která se uskuteční dne 13. - 15. 8. 2017 v Uherském Hradišti pod záštitou zapsaného spolku Prevalis.

Během třídenního setkání můžete načerpat spoustu nových podnětů využitelných v oblasti prevence rizikového chování a kriminality. Setkání bude zaměřeno především na výměnu praktických zkušeností. V rámci workshopů Vám budou představeny informace a techniky/aktivity využitelné například při prevenci kyberšikany a jiných rizikových jevů spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií; možnosti využití artefiletiky při realizaci prevence rizikového chování; techniky/aktivity zaměřené na stmelování kolektivu, zklidnění či aktivizaci žáků; způsoby, jak pracovat s emocemi a rozvíjet některé sociálně emoční kompetence; jak pracovat s časem v rámci sebeřízení a mnoho dalšího.

Informace o Letní škole prevence naleznete na stránkách http://prevalis.org/seminare/

Přihlašování je možné do 31.7.2017 na stránkách http://www.prevalis.org/prihlasit-se

Budeme se těšit na setkání s Vámi.