Novinky

ADHD děti a jak na ně

Jako lektorka primární prevence se v základních školách často setkávám se třídami, ve kterých se najde téměř vždy dítě s ADHD. Učitelé si však bohužel na tyto děti většinou pouze stěžují, neumí s nimi zacházet a neví si s nimi rady. Níže se budete moci dočíst co to ADHD je, jak s těmito dětmi pracovat a věřím, že si zde každý najde alespoň pár tipů, které ve výuce či v soužití s ADHD dítětem využije.

 

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou ovlivňuje život dítěte v celé šíři. Rodiče a pedagogové mívají často pocity viny a selhání. Všichni zúčastnění však musí pochopit, že za situaci způsobenou ADHD nikdo nemůže a že to není ničí vina. Je proto důležité aby lidé, kteří pracují s ADHD dětmi byli jeden tým, tzn. řídit se heslem „Společnými silami to zvládneme“.

Typické chování těchto dětí je takové, které zkrátka nesplňuje naše očekávání. Tyto děti jsou jiné. Působí jako hravější, mladší, neklidné a roztěkané. Mají oproti vrstevníkům problém s koordinací, zpracováním vjemů a jsou o 30% opožděnější ve vývoji (6 leté dítě = 4 leté dítě).

V následujícím textu, jsem rozdělila rady a tipy na tři kategorie - pro rodiče, pro učitele a pro oba.

 

Pro rodiče:

- sepsat si seznam věcí, které mi vadí na chování dítěte a postupně začít na těchto věcech pracovat

- ranní vstávání (probouzet dítě klidně (hudbou či zpěvem), určit v koupelně neměnné pořadí, nechat dítě v koupelně samotné, oblečení připravte večer - žádné ranní vybírání, nařídit budík na odchod z domu  

- odchod do školy (nejdůležitějšími kroky je vstát, nasnídat se, vykonat ranní hygienu, vzít si školní potřeby (dbejte na balení školních potřeb ještě večer) a rozloučit se)

- co se týče jídla (nikdy nejez u TV a u PC, jí se v danou dobu a u stolu v kuchyni), pokud má dítě mnoho zážitků ze školy, mělo by dostat možnost vypovídat se ještě před jídlem – tak předejdete mluvení při jídle a zajistíte klidné stolování

- elektronika (žádná TV v dětském pokoji, pokud PC tak na určenou dobu – pohlídat budíkem, před spaním se mobil vypne a položí se mimo pokoj dítěte, dítě si uklízí po sobě věci samo, vyvarovat se před spaním rušivým vlivům jako je výchovné kázání, napínavé filmy a u mladších dětí školní povinnosti, vytvořit si časový rozvrh plnění domácích úkolů

 

Pro učitele:

koncentrace s ADHD (7 let – 15 min, 8-9 let – 20 min, 10-12 let – 25 min, 13-18 let – 30 min)

- stanovit si pravidla třídy, které budou dodržovat nejen žáci s ADHD, ale všichni (nejlepší je, aby si pravidla vymysleli žáci sami a všichni s nimi souhlasili)

- při vyučování je mobil vypnutý

- střídmý interiér třídy (pár obrázků, žádné ozdoby na oknech a velké malby na zdech)

- místo v první řadě a blízko učitele

- pokusit se zajistit klidovou zónu ve třídě, kterou využijí i ostatní žáci

- domácí úkoly psát vždy písemně na tabuli a nechat je tam co nejdéle (zapsat na začátku hodiny)

- při vyučování leží na stole pouze předměty, se kterými se pracuje

- velikou výhodou je klidný žák jako soused v lavici

- žáci s ADHD jsou špatnými posluchači a je pro ně lepší vizuální vnímání (obrazový materiál, názorná ukázka, tabulky, mapy apod.)

- využijte silné stránky žáky, dodejte těmto dětem pocit důležitosti, oznamte předem každou změnu rutiny

- pamatujte že pohybové aktivity mají pro ADHD žáky svůj smysl. Pro tichou práci v hodině lze využít několika stimulačních předmětů, které žáka udrží klidnějšími (voňavé tužky nebo pytlíček levandulí, pytlík s pískem, hadřík ze sametu či hedvábí na dotýkání a hlazení, antistresové míčky)

- pokud předměty nezabírají tak povolte pohyb (protáhnutí se, dva až tři kliky, dojít k odpadkovému koši, utřít tabuli, udržení rovnováhy na jedné noze)

- ADHD žáci mají často i další poruchy (dyslexie, dysgrafie), je nutno brát písmo tohoto žáka s rezervou a pro čtení volit vhodné texty

 

Pro oba:

- nikdy neztrapňujte

- požadavky formulujte jednoduše

- hlídejte čas

- kritizujte pouze tady a teď

- dokažte ocenit maličkost

- nezabývejte se stížnostmi (nedovolte dětem žalovat)

- buďte pozitivní

- nejdříve pochvala a poté nezbytná kritika

- nemějte na dítě přehnané nároky

- hádka končí omluvou

- pokud něco po dítěti vyžaduji, musím se s ním dohodnout.


Literatury o této problematice je napsáno spousta. Věřím, že způsob, jak vyzrát jak ADHD je snažit se těmto dětem porozumět a mít snahu změnit a pracovat na chování, které se mi nelíbí.

Všem lidem, pracujícím s ADHD dětmi přeji mnoho úspěchů!Použitá literatura:

JENETT, Wolfdieter. ADHD - 100 tipů pro rodiče a učitele. Brno: Edika, 2013. Rádce pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-266-0158-6.