Novinky

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Třetí ročník konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 se uskuteční dne 25. května 2017 v prostorách Národní technické knihovny v Praze 6.

Konference volně pokračuje a navazuje na zdařilé projekty z roku 2015 a 2016, které měly obrovský ohlas u odborné veřejnosti, zejména z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 se jí zúčastnilo 246 posluchačů!

Cílem konference v roce 2017 je rozšíření znalostí a seznámení s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

Konference je určena pro odbornou veřejnost z řad státní správy, samosprávy, MŠMT, ČŠI, zřizovatelů škol, školských zařízení, ředitele škol všech stupňů, s důrazem na SŠ, VŠ, dále pro bezpečnostní složky státu - MV ČR, Policii ČR, Městské policie… 

Veškeré novinky a zajímavosti týkající se Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 včetně programu a on-line registrace najdete na www.bezpecnaskola2017.cz.

 

Zdroje:

www.securitymagazin.cz

www.bezpecnaskola2017.cz