Novinky

Betlémské světlo- Snahou každého světla je prozářit tmu…

Dne 17. Prosince 2016 v České republice proběl rozvoz betlémského světla, které po našem území rozváželo 22 vlaků. Tento symbol Vánoc přivezli členové Junáka už minulou sobotu 10. prosince 2016 z Vídně do Brna, kde jim světlo předali rakouští skauti za přítomnosti významných církevních osobností.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně od roku 1986 před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Plamínek rozváží skauti do mnoha evropských, ale také do amerických měst. Nejdříve bývá letecky dopraven do Vídně, odkud se pak dále šíří po železnici. V České republice se Betlémské světlo začalo rozvážet od roku 1989.

Na internetu si můžeme najít, v jakých vesnicích ještě dojde k předání betlémského plamínku. K předání plamínku dochází ve většině případů před kostely v dané vesnici nebo městě.

A jak vlastně novodobá vánoční tradice vznikla?

V roce 1986 v rozhlase přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Říká se, že se mohli nechat inspirovat pověstí italského města Florencie. Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů hlavně Betlém a Jerusalém. Na výpravu se nechalo najmout několik mladých mužů z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Byli to oni mládenci, kteří se tehdy do války vydali. Každý z nich přísahal, že plamínek na svíci, je skutečně přímo z Betléma. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo. A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. Aby akce splnila účel, musela být spojena se zrakově postiženými. Dále byly potřeba nějaké finanční prostředky. Pracovníci rozhlasu proto obrátili svoji žádost na leteckou společnost a cestovní kancelář. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb se vydali do Betléma pro světlo zdarma. A tak se z tohoto nápadu od roku 1986 zrodil jeden z vánočních zvyků.

 

Zdroje:

www.betlemskesvetlo.cz

www.novinky.cz

www.kalendarakci.cz

www.ceskedrahy.cz