Novinky

Jak se (ne)nakazit virem HIV

Vědět správně identifikovat všechny cesty přenosu HIV je klíčové pro ochranu svého vlastního zdraví, pro uvědomění si rizik svého vlastního jednání, ale také je to určující pro náš vlastní postoj vůči lidem, kteří jsou nositeli tohoto viru.

Infikovat se a/nebo přenést virus HIV je možné pouze prostřednictvím konkrétních činností. Znamená to, že se vystavíme tzv. rizikové události. Vystavení se rizikové události znamená, že při konkrétním jednání dochází k výměně těch tělních tekutin, ve kterých je virus obsažen na prokazatelně infekční úrovni.

Mezi tzv. rizikové události, kterými se virus může dostat z jednoho těla do druhého, se řadí tyto lidské aktivity – a) nechráněný pohlavní styk, přičemž nejrizikovější je anální a nejméně rizikový je orální. HIV se přenáší také vaginálním pohlavním stykem, b) bezprostřední a okamžité sdílení jehel a stříkaček, které jsou kontaminované krví s HIV, c) období před a v průběhu porodu, d) kojení a e) transfuze krvi.

Tělní tekutiny, ve kterých je virus HIV zjistitelný na infekční úrovni jsou – a) krev, b) ejakulát a preejakulační tekutina, c) cervikální hlen, d) mateřské mléko.

Tyto infekční fluida se do těla mohou dostat přes – a) výstelku anusu a rekta, b) poševní výstelku a/nebo výstelku krčku dělohy, c) otvor penisu, d) ústa se zapálenými a otevřenými ranami a/nebo přes krvácející dásně, e) přes řezné ranky a rány a/nebo např. přes vředy, f) injikováním drog sdílenými a krví s HIV kontaminovanými jehlami a/nebo stříkačkami.

Ostatní, „běžný kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko.“ (Weiss, P., 2010)

Podle informací z portálu aids.gov (2013) je zdravá a neporušená kůže dokonalou bariérou proti přenosu HIV a dalších virů, či bakterií. HIV se do těla nedostane přes neporušenou kůži. Slzy a sliny můžou teoreticky obsahovat stopy HIV, jejich koncentrace je však velice nízká k tomu, aby mohlo dojít k přenosu viru. Člověk by se musel vystavit několikalitrovým množstvím těchto tekutin, aby se octnul vůbec v aspoň nějakém riziku nákazy.

Doposud se na světě nepotvrdil žádný případ nákazy virem HIV tím, že by se slzy člověka žijícího s HIV dostali do kontaktu s druhým člověkem a/nebo tím, že by se tito dva lidé důvěrně líbali.

U léčeného člověka, tzn. u člověka, který zná svůj HIV status a podrobuje se anti-retrovirové léčbě, může být koncentrace viru ve všech tělních tekutinách dokonce nulová. Ve čtvrté dekádě epidemie HIV/AIDS se tak dnes v tomto kontextu mluví o tzv. nulové virové náloži. V současnosti probíhá výzkum PARTNER, jehož úplné výsledky budou nejdříve v roce 2017, a který se věnuje právě tomuto fenoménu. Více informací proto naleznete zde www.hivplusmag.com/sex-dating/2014/09/15/undetectable-new-safe-sex.

MBj.

 

Zdroje:

Weiss P., 2010. Sexuologie, 1. vyd. Grada, Praha (Kapitola 29)

NAT, 2013. One in five adults do not realise HIV is transmitted through sex without a condom between a man and a woman: Press release. In NAT News & Media.

https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/how-you-get-hiv-aids/

http://www.aidsmap.com/HIV-transmission/page/1327376/

https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/how-you-get-hiv-aids/

http://www.nat.org.uk/media/files/publications/jan-2011-hiv-public-knowledge-and-attitudes.pdf

www.hivplusmag.com/sex-dating/2014/09/15/undetectable-new-safe-sex