Novinky

Pomáhejme sportem - akce „Cyklosvětluška“

Léto sice skončilo, ale Vám se ještě nechce odložit kolo k zimnímu spánku? Pak mám pro všechny nadšené sportovce nápad jak strávit sobotní odpoledne 24. září. Bělským lesem v Ostravě se totiž pojede charitativní cyklojízda, která je součástí akce s názvem „CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka naděje pro Mobilní hospic Ondrášek“.

Získané peníze podpoří, jak již z názvu akce samotné vyplývá, mobilní hospic, což je zařízení poskytující komplexní psychosociální a zdravotní péči v rodinách pečujících o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé[1]. Tato péče, které se odborně nazývá péčí paliativní, byla dříve poskytována pouze institucionálně v rámci pobytových služeb, s postupem času však rostla potřeba zajistit tyto služby v domácím prostředí opečovávaného a přispět tak v maximální možné míře ke zkvalitnění sklonku života dané osoby, jakož i ulehčit rodinným pečujícím. Zatímco v poměrně nedávné době ještě nebyla mobilní hospicová péče prakticky nijak podporována zdravotními pojišťovnami, nyní, jak se zdá, ji svítá na lepší časy, zejména v důsledku pozitivních výsledků, jež dosahuje v pilotním projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny.[2] Situace však stále není ideální, a ani v budoucnu pravděpodobně nebude, tato péče tak vždy bude částečně závislá na podpoře ze strany společnosti[3].

Účastníci akce se mohou těšit na tři trasy rozdělené podle náročnosti, jedna z tras je svou náročností připravená také pro děti a rodiče. Účastníky čeká nejen sportování ale i zajímavá soutěž a hudební vystoupení. Více o akci se dočtete na: http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/program-dum-kultury-akord-ostrava-57827/ . Tak se nezapomeňte registrovat na stránkách: http://dk-akord.cz/program-kurzy/kalendar-akci/ostatni-akce/cyklosvetluska-koncert-skupiny-nebe.html , a 24. září šlápněte pořádně do pedálů! Odměnou Vám bude nejen skvělý sportovní zážitek, ale i hřejivý pocit, že jste pomohli někomu, kdo si Vaši pozornost rozhodně zaslouží.  [1] O Mobilním hospici Ondrášek. Mobilní hospic Ondrášek [online]. [cit. 2016-08-31]. Dostupné z: http://www.mhondrasek.cz/1-1/Mobilni-hospic-Ondrasek.xhtml

[2] NEZBEDA, Ondřej. Proč Češi neumírají doma. In: Umírání.cz [online]. 2016 [cit. 2016-07-15]. Dostupné z: http://www.umirani.cz/clanky/proc-cesi-neumiraji-doma

[3] Pilotní program mobilní specializované péče. Česká společnost paliativní medicíny [online]. 2016 [cit. 2016-08-31]. Dostupné z: http://www.paliativnimedicina.cz/pilotni-program-mobilni-specializovane-pece/