Novinky

Zdravotnická služba hl. m. Prahy chválí Pražany

Za měsíc červen 2016 veřejně pochválila a poděkovala Zdravotnická služba hl. m. Prahy obyvatelům Prahy za jejich pohotové a vzorné jednání v případě provádění laické kardiopulmonální resuscitace. Záchranné službě se podařilo na základě telefonátu obyvatel identifikovat 100 % případů, v kterých se jednalo o zástavu oběhu. V Praze je dle statistik resuscitováno 85 % osob se zástavou srdeční činnosti pomocí laické nepřímé srdeční masáže. Ve většině zemí se toto číslo pohybuje okolo 20 %. [1] V případě, že je osoba resuscitována pouze pomocí stlačování hrudníku, tak se každou minutu snižuje šance na záchranu života pouze o 2 %. V případě neposkytnutí první pomoci se každou minutu snižuje šance na přežití o 7 až 10 %. [2] Z čehož vyplývá, že chování obyvatel Prahy vysoce zvyšuje šance na přežití a budoucí prognózu.

[1] ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY. U všech červnových zástav oběhu Pražané pomáhali. Děkujeme vám. [online]. 2016. Dostupné z: www.zzshmp.cz/?page_id=611

[2] THE GREATER SYDNEY AREA HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE. What is Q-CPR? [online]. [vid. 19. červenec 2016]. Dostupné z: www.sydneyhems.com/training/2cheer-study-main/what-is-q-cpr/