Novinky

Příspěvek na očkování proti onemocnění způsobené meningokokem

Onemocnění způsobená bakterií meningokoka jsou velice závažná, pouze mezi lidmi, přenosná infekční onemocnění. Mohou proběhnout skrytě, ale také velmi radikálním způsobem, který končí amputacemi, hluchotou nebo mentální retardací a smrtí. V nejhorších případech dochází k úmrtí pacienta do 24 hodin od propuknutí příznaků. V České republice se v současnosti očkuje proti všem zde se vyskytujícím skupinám meningokoka – čtyřvakcína (skupiny A, C, W-135, Y) a samostatná vakcína (skupina B). [1] Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. nabízí příspěvek ve výši až 2600 Kč na očkovací látku proti meningokovi skupiny B. [2] Podmínkou je aby očkovaná osoba byla ve věku 6 měsíců až 16 let, byla pojištěncem dané pojišťovny a byla členem klubu Pevného zdraví. Nabídka platí pro prvních 5500 klientů do 30 listopadu 2016. [3] Pro děti je třeba využít dvě až tři očkovací dávky. Cena jedné dávky bez poplatku za aplikaci se pohybuje okolo 2750 Kč. [4]

[1] ČESKÁ VAKCINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP. Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním [online]. 2014. Dostupné z: www.vakcinace.eu/data/files/downloads/dp_meningovakcinaci_2014final.pdf

[2] VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a.s. Chraňte děti před smrtícím meningokokem. VZP vám přidá na očkování 2 600 korun [online]. 2016 [vid. 26. květen 2016]. Dostupné z: www.vzp.cz/o-nas/aktuality/chrante-deti-pred-smrticim-meningokokem-vzp-vam-prida-na-ockovani-2-600-korun

[3] VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a.s. Speciální očkovací programy [online]. 2016 [vid. 26. květen 2016]. Dostupné z: www.klubpevnehozdravi.cz/specialni-ockovani

[4] VONDRÁKOVÁ, Radomila. Nepovinné očkování - meningokoková onemocnění [online]. [vid. 26. květen 2016]. Dostupné z: www.mudrvondrakova.cz/ockovani/53-meningokokova-onemocneni2