Novinky

Informační technologie ve škole a jejich vliv

Česká školní inspekce vydala shrnující zprávu o vlivu informačních technologií ve školství. Zpráva je  shrnutím šetřeních, která byla prováděna v rámci ICILS 2013 a PISA 2012. Hlavními závěry zprávy je, že by škola měla svým působením stírat rozdíly v možnostech přístupu k informačním technologiím. Další zajímavou informací je to, že bez ohledu na to, jestli je dítě z rodiny chudé nebo finančně dobře zajištěné, tak online tráví svůj čas stejně dlouho. [1 s. 2–3] České děti tráví u počítače nejvíce času v rámci mezinárodního srovnání – 2 hodiny ve všední dny a 2,5 hodiny o víkendu v průměru. [1 s. 3] Podstatnou informací, která byla některými médii uchopena čistě bulvárně, je vliv používání informačních technologií na výsledky dětí ve vzdělávání. Podle závěrů zprávy je prokázán vztah mezi, zdůrazněno nadměrným, trávením času u počítače (6 hodin denně a více) a horšími výsledky ve škole. Rozdíl v úspěšnosti mezi těmi, kteří takto tráví hodně času a jsou méně úspěšní a těmi velmi úspěšnými, je 6 %. [1 s. 6] Je zdůrazněno také to, že přiměřené a vhodné užívání informačních technologií má vliv na vyšší úspěšnost žáků. [1 s. 10]

[1] Žáci a ICT - Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 [online]. 2016. Dostupné z: www.csicr.cz/getattachment/b2754787-2461-4425-b1b6-41da3db81e69