Novinky

Pátek 13 - Den požární bezpečnosti

Pátek 13. je zcela úmyslně hasiči zvolen jako Den požární bezpečnosti, letos v roce 2016 s podtitulem Bezpečný dům, bezpečný byt. Akce proběhla v rámci celé české republiky a bylo možné vidět ukázky hasičské techniky a ukázky z činnosti, jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů. [1] V České republice v roce 2015 došlo k více než 20 tisícům požárů, přibližně třetina z nich se týkala domácností a obytných budov a v důsledku ohně zemřelo 115 osob. [2] Hlavními tématy byly signalizace požáru, detektory nebezpečných plynů a hasicí přístroje. [3] Zajímavou informací je určitě to, že od poloviny roku 2008 mají všechny domácnosti ve svých bytech a bytových domech povinnost mít instalovaný požární hlásič. [4] Nejčastějšími příčinami vzplanutí je především nedbalost a hned za ní technické závady. [5]

[1] KOŘISTKA, Tomáš. Den požární bezpečnosti přilákal stovky návštěvníků. Polar.cz [online]. 2016 [vid. 14. květen 2016]. Dostupné z: www.polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000004101/den-pozarni-bezpecnosti-prilakal-stovky-navstevniku

[2] Česká asociace hasičských důstojníků vyhlásila na pátek třináctého Den požární bezpečnosti. Pozary.cz [online]. 2016. Dostupné z: www.pozary.cz/clanek/87026-ceska-asociace-hasicskych-dustojniku-vyhlasila-na-patek-trinacteho-den-pozarni-bezpecnosti/

[3] HAŠEK, Jan. Pátek 13. května 2016 ­- Den požární bezpečnosti [online]. [vid. 14. květen 2016]. Dostupné z: www.hzscr.cz/clanek/patek-13-kvetna-2016-den-pozarni-bezpecnosti.aspx

[4] Předpis č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb [online]. Česká republika: Sbírka zákonů ČR. 2008. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23#p15

[5] Den požární bezpečnosti 2016 [online]. [vid. 14. květen 2016]. Dostupné z: www.hzscr.cz/clanek/den-pozarni-bezpecnosti-2016.aspx