Novinky

Vliv pornografie na používání kondomů u mužů majících sex s muži

Studie zkoumající vztah mezi sledování pornografie a sexuální chováním mužů majících sex s muži byla publikována 27. dubna 2016 v časopise Plos One. Studie zkoumá vztah mezi sledováním pornografie, v níž se používá anebo nepoužívá ochrana prezervativem a následným chováním v sexuálním životě těch, kteří toto sledují. [1 s. 1] Studie byla zaměřena na muže, kteří mají sex s muži a probíhala na respondentech ve městech New York, Filadelfie, Baltimore a Washington, D.C. Vzorek obsahoval 265 mužů. [1 s. 2] Byl prokázán vztah, v kterém byl zaznamenán pokles používání ochrany prezervativem v případě sledování pornografie při níž se ochrana nepoužila a naopak zvýšené používání prezervativu v případě sledování pornografie v níž herci ochranu využívají. [1 s. 4]

[1] SCHRIMSHAW, Eric W., Nadav ANTEBI-GRUSZKA a Martin J. DOWNING. Viewing of Internet-Based Sexually Explicit Media as a Risk Factor for Condomless Anal Sex among Men Who Have Sex with Men in Four U.S. Cities. Plos One [online]. 2016, roč. 11, č. 4, s. e0154439. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0154439