Novinky

HBSC studie přináší ne příliš pozitivní výsledky

Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2016 zprávu HBSC (Studie chování ve vztahu ke zdraví u dětí školního věku), která shrnuje měření a zjišťování z let 2013 a 2014. V tomto vydání se zaměřuje na genderové a socioekonomické rozdíly ve vztahu k budoucímu chování mladých lidí. [1 s. XII] Oproti předchozím zprávám jsou zde nová témata, jako podpora okolím a rodinou, vážná zranění, migrace a kyberšikana. [1 s. 8–9] Výstupy ze zprávy uvádí, že děti v České republice mají nedostatek pohybu, tráví nadměrně mnoho času u počítače, nesnídají, nevečeří společně s rodinou, nadprůměrně pijí alkohol, užívají tabák a kouří marihuanu. [2] Studie se zabývá i jinou problematikou. Například sleduje stres vyvolaný u dětí domácími úkoly a prací do školy. Více stres pociťují české dívky než chlapci. V rámci Evropy je vyšší míra tlaku ve státech na severu a jihu. [1 s. 59] Sleduje také, jak snadno se komunikuje dětem s matkou nebo otcem. Zde na tom je nejlépe Dánsko a nejhůře Itálie. Česká republika stojí zhruba uprostřed. [1 s. 27]

[1] WHO. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’ s health and well-being [online]. 2016. Dostupné z: https://storage-eu-4.sharefile.com/download.ashx?dt=dtc7ebc18e47824609addb6b9d86a98c1c&h=ZzQ%2bnThrcGlda%2bK5IdqJUn9e1gau%2btpkwiMoDtP7wv4%3d

[2] Studie chování ve vztahu ke zdraví u dětí školního věku (HBSC): Hlavní zjištění výzkumu z let 2013/2014 [online]. 2016 [vid. 27. duben 2016]. Dostupné z: www.who.cz/projekty-v-cr/124-studie-chovani-ve-vztahu-ke-zdravi-u-deti-skolniho-veku-hbsc-hlavni-zjisteni-vyzkumu-z-let-20132014.html