Novinky

Porazit cukrovku

Dne 7. dubna 2016 proběhl Světový den zdraví, který byl letos zaměřen z pohledu Světové zdravotnické organizace především na prevenci cukrovky a posílení dohledu nad ní. V České republice ročně tvoří úmrtí kvůli onemocnění cukrovkou 2 % z celkového počtu zemřelých. [1] V celé Evropské Unii žije 64 milionů lidí s onemocněním cukrovkou. [2] Důležitou informaci je to, že u 80 % z těchto případů, kde se jedná o diabetes druhého typu, je možné účinně prevencí propuknutí onemocnění předejít. [3]

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diabetes country profiles, 2016 [online]. nedatováno. Dostupné z: www.who.cz/attachments/article/125/fact sheet cze_en.pdf

[2] KANCELÁŘ WHO V ČR. WHO u příležitosti Světového dne zdraví 2016 zveřejňuje Světovou zprávu o cukrovce [online]. 2016. Dostupné z: www.who.cz/attachments/article/125/Tisková zpráva spolecna.pdf

[3] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Světová zpráva o diabetu poskytuje přehled o stavu a schopnosti jednotlivých států včetně ČR reagovat na daný stav [online]. 2016. Dostupné z: www.who.cz/attachments/article/125/TZ_WHD2016_Diabetes_WHO.pdf