Novinky

Světový den zdraví 2016 - Porazit cukrovku

7. dubna - Světový den zdraví

Okolo 60 milionů lidí v Evropském regionu má cukrovku a její výskyt roste ve všech věkových skupinách. V některých členských státech postihuje dokonce 10-15% obyvatelstva. Nárůst případů je zapřičiněn hlavně tělesnou nadváhou a obezitou, nezdravým stravováním, malou pohybovou aktivitou a socioekonomickým znevýhodněním. Pro Světový den zdraví vybral Regionální úřad WHO pro Evropu téma "Být aktivní - Jíst zdravě – Postupovat podle lékařských rad - #Porazit cukrovku (#Beat diabetes)". Tento slogan ilustruje klíčové oblasti, na které mohou jednotlivé země soustředit své politické úsilí a které vedou ke snížení rizika cukrovky u obyvatel.

Cukrovka není zátěží jen pro ty, kteří žijí s tímto onemocněním, ale zatěžuje i ekonomiku a zdravotní systémy.

To se mimo jiné uvádí na webových stránkách české kanceláře Světové zdravotnické organizace.

Více se dočtete na http://www.who.cz/7dubna-svetovy-den-zdravi.html.