Novinky

Projekt - Stárněme úspěšně

V Jihomoravském kraji probíhá projekt, který je zaměřen na seznámení se životem seniora – Stárněme úspěšně. Hlavním cílem projektu je přinést informace o tom, jak je možné životním stylem ovlivňovat zdraví jedince, jak stárnout zdravě a jak si zachovat soběstačnost i v pokročilejším věku. [1] Podle statistik ke konci roku 2014 bylo v České republice 2 297 284 starobních důchodců (bez předčasných důchodců). [2] Střední délka zdravého života, vyjadřující šanci prožít život do tohoto věku ve zdraví, u mužů v roce 2012 v České republice byla 62,3 let a u žen 64,1 let. [3] V tomto projektu vytvořili autoři množství pomůcek, které účastníky převedou do role seniora – závaží, brýle a další. Na webu projektu (www.starneme-uspesne.cz) jsou fotogalerie z již proběhlých akcí.

[1] Stárněme úspěšně - O projektu [online]. [vid. 6. duben 2016]. Dostupné z: www.starneme-uspesne.cz/index.php?pg=o-projektu

[2] ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Přehled vybraných statistických ukazatelů z agend ČSSZ [online]. 2015. Dostupné z: www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5B05D621-7022-460D-B140-5E077767E542/6398/vybrane_ukazatele_CSSZ_za_rok2014_20022015.pdf

[3] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zdravotní stav seniorů [online]. 2012. Dostupné z: www.czso.cz/documents/10180/25627994/310035143z.pdf/2e6f6f7e-3488-43f0-bcb1-af8a15439ee6?version=1.0