Novinky

JANPA - Joint Action on Nutrition and Physical Activity

JANPA je celoevropská akce v oblasti výživy a fyzické aktivity, které se účastní 25 ze všech členských států Evropské unie a Norsko. [1] Projekt vychází ze stavu, kdy v Evropské unii ročně v souvislosti s nadváhou a obezitou umírá okolo 2,8 milionů lidí. [2] Hlavním dokumentem, na kterém staví je Akční plán EU pro dětskou obezitu 2014-2020 (EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020), který se zaměřuje na ekonomické důsledky, prevenci, životní styl a další. [3] Projekt se snaží z různých zemí přinést příklady dobré praxe v této oblasti. [1] Celá akce je strukturována do sedmi části: koordinace, hodnocení, náklady na dětskou obezitu, nutriční informovanost, zdravé prostředí, včasný zásah. Během celé doby projektu jsou naplánovány různé konference a setkání, což by mělo vést k výměně zkušeností jednotlivých účastníků. V České republice se o projekt zajímá Státní zdravotní ústav, který sbírá příklady dobré praxe týkající se strategií a opatření zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity těhotných žen a rodin s malými dětmi. [4]

[1] JANPA. JANPA - The project [online]. [vid. 30. březen 2016]. Dostupné z: http://janpa.eu/about/project.asp

[2] JANPA. JANPA - Background [online]. [vid. 30. březen 2016]. Dostupné z: www.janpa.eu/about/background.asp

[3] EVROPSKÁ UNIE. EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020 [online]. 2014. Dostupné z: http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

[4] NEJDELÁ, Marie. Celoevropská akce v oblasti výživy a pohybové aktivity JANPA [online]. 2016. Dostupné z: /www.szu.cz/uploads/documents/aktuality/janpa.pdf