Novinky

Zdraví ve vyloučených lokalitách

Pod záštitou Státního zdravotního ústavu vyšla publikace věnující se problematice zdraví obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Publikace nese název „Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách - snižování zdravotních nerovností“ a je volně ke stažení (stáhnout). V těchto oblastech se v České republice v roce 2015 nacházelo přibližně 115 000 lidí [1 s. 1]. Většina z nich byla romského původu, proto se text věnuje především Romům a jejich vztahu ke zdraví. Zdůrazněno je zde to, že horší zdravotní stav je následkem jejich způsobu života a nikoliv etnicity [1 s. 4]. U osob ve vyloučených oblastech je například vyšší výskyt infekčních onemocnění (žloutenka typu A, dyzentérie), zkracuje se délka života (až o patnáct let), je zde snížená pohybová aktivita a lidé zde trpí stomatologickými problémy. [1 s. 4] Zajímavou informací je to, že proočkovanost v rámci povinného očkování je vyšší než u běžné populace (95 %). Naopak výskyt tuberkulózy je až desetkrát vyšší. [1 s. 9]

[1] JANATA, Hana. Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách - snižování zdravotních nerovností [online]. První. Jihlava: Jiprint, 2016. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/nerovnosti/2016/Podpora_zdravi_ve_vyloucenych_lokalitach_jip_005_.pdf