Novinky

Solení potravin s rozumem - připojte se k výzvě

V rámci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ZDRAVÍ 2020 vyzývá Hlavní hygienik České republiky ke snížení obsahu soli v potravinách. Podílet se na tomto snižování mohou všichni – školy a školská zařízení, restaurace, výrobci potravin, rodiny a obecně každý z nás. Doporučené denní množství přijímané soli pro dospělou osobu je dle Světové zdravotnické organizace 5 g [1] (kuchyňské soli). [2] V České republice je tento denní příjem na úrovni 14 až 15 g, na rozdíl od Rakouska s 6 g a průměru Evropy s 8 až 12 g [3]. Takto vysoký příjem solí stojí v pozadí zvýšeného krevního tlaku, který je součástí následných komplikací v podobě náhlé mozkové příhody, srdečního infarktu nebo osteoporózy. Na adrese www.mene-solit.cz můžete podpořit výzvu. [2]

[1] ČTK. WHO snížila doporučenou denní dávku soli [online]. 2013. Dostupné z: www.zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/who-snizila-doporucenou-denni-davku-soli-468898

[2] VALENTA, Vladimír. Výzva Hlavního hygienika ČR [online]. 2016. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/solme_s_rozumem_vyzva.pdf

[3] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Nadměrná spotřeba soli přispívá k závažným onemocněním [online]. 2013 [vid. 1. březen 2016]. Dostupné z: www.mzcr.cz/dokumenty/nadmerna-spotreba-soli-prispiva-k-zavaznym-onemocnenim_8476_2778_1.html