Novinky

Kampaň - Čas je mozek

Cévní mozková příhoda nebo také iktus je jednou z velmi závažných onemocnění, které potřebuje neodkladně odbornou lékařskou pomoc a jedná se o 3 nejčastější příčinu smrti. Nedávno byl odstartován projekt na zvýšení informovanosti obyvatelstva s názvem „Čas je mozek“ (casjemozek.cz), který je zaštítěn Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti a Českou společností intervenční radiologie [1]. Iktus může mít původ v různých příčinách, z nichž dominuje mozková ischemie (80 až 85 %) [2 s. 3], což znamená, že se mozku nedostává kyslíku a dalších potřebných složek k jeho bezproblémové funkci. Jako základní orientační vyšetření, které zvládne každý z nás je: 1. požádání o úsměv a sledování zda nezůstává pokleslý koutek, 2. pokles ruky a 3. porucha řeči [3, 4]. Každý pacient s podezřením na toto onemocnění je považován za kriticky nemocného. [2 s. 8]

[1] ČTK. Kampaň Čas je mozek informuje o příznacích mozkové mrtvice [online]. 2015. Dostupné z: www.magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/kampan-cas-je-mozek-informuje-o-priznacich-mozkove-mrtvice/1256755

[2] ŠKODA, Ondřej. Cévní mozkové příhody - diagnostika, léčba a prevence [online]. Dostupné z: www.ikta.cz/res/file/seminare/2011-12-08-jihlava/CMP-diagnostika-lecba-prevence.pdf

[3] ČESKÁ TELEVIZE. „Čas je mozek", informuje nová kampaň o mrtvici. In: [online]. 2015. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1582524-cas-je-mozek-informuje-nova-kampan-o-mrtvici

[4] RELAX.LIDOVKY.CZ. Při mrtvici jde o minuty. Polovina pacientů přijíždí pozdě [online]. 2016. Dostupné z: www.relax.lidovky.cz/pri-mrtvici-jde-o-minuty-polovina-pacientu-prijizdi-pozde-pn4-/zdravi.aspx?c=A160222_105332_ln-zdravi_ape