Novinky

Sledování přítomnosti pylů

Státní zdravotní ústav monitoruje každoročně pylovou situaci v Praze. Měření provádí na místech s velkým výskytem různých zdrojů pylů, tak, aby se ve výsledcích zobrazilo maximum měřeného. Měření probíhá pravidelně od poloviny února do konce října. Pyly jsou rozděleny dle významnosti druhu, ze kterého pocházejí, na velmi významné, významné, středně významné, méně až středně významné a málo významné. Mezi nejvýznamnější patří bříza, trávy, pelyněk a ambrosie. [1] Z výsledků můžeme pozorovat, že březen roku patří olši a lísce, duben bříze, květen jehličnanům, přelom června a července jitroceli, kopřivce a trávám a na konec srpna kopřivce a ambrosii. [2]

[1] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Pylový monitoring v Praze v roce 2015 [online]. 2015 [vid. 7. prosinec 2015]. Dostupné z: www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/cely-clanek

[2] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Stanice SZÚ Praha - pylová sezóna 2015 - zastoupení alergeních pylů podle významnosti [online]. 2015. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/Pylovy_monitoring/pylgr1_2015.png