Novinky

Zdravý chrbátik

Čože je to za projekt, že sa na neho prišiel pozrieť aj sám pán minister školstva Juraj Draxler?

Zdravý chrbátik je projekt venovaný prevencii chybného držanie tela. V školskom roku 2015/2016 budú postupne prostredníctvom okresných školských úradov oslovované školy s ponukou zaškolenia učiteľov v tomto projekte. V každom okrese bude k dispozícii aj pilotná škola, ktorá získa aj cvičebné pomôcky. V tejto škole postupne prebehne vstupné vyšetrenie detí. Projekt je učený primárne učiteľom prvého stupňa, zapojiť sa môžu aj učitelia druhého stupňa. U zapojených škôl organizátor sľubuje pravidelné návštevy.

Dobrou vizitkou tohto projektu je aj skutočnosť, že od júla tohto roka začalo projekt podporovať aj Národné športové centrum. 

Bližšie informácie k projektu nájdete na stránkach: http://zdravachrbtica.sk/