Novinky

Nadváha u dětí v ČR

Situace nadváhy dětí ve věku od 6 do 11 let v České republice není nikterak příznivá. Poslední ucelený průzkum je z roku 2001, ve kterém byla zjištěno, že chlapců a dívek, kteří trpí obezitou je nad 8 procent (chlapci 8,9, dívky 8,5 %) [1 s. 40–41]. Ovšem hodnocení nadváhy u dětí pomocí BMI (body mass index = index tělesné hmotnosti) je mnohem složitější než u dospělých. Hodnotí se pomocí percentilu, který byl statisticky stanoven a slouží k tomuto příslušné tabulky. Ty zohledňují především věk a pohlaví dítěte. [2]

[1] PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 [online]. Praha: Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Státní zdravotní ústav, 2006. ISBN 80-86561-30-5. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/obi/CAV/6.CAV_3_Zmeny_telesnych_proporc.pdf 

[2] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Dětská obezita [online]. 2015 [vid. 8. listopad 2015]. Dostupné z: www.szu.cz/publikace/data/detska-obezita