Novinky

Podnik podporující zdraví v roce 2016

Byla vyhlášena soutěž o organizaci nebo firmu, která nejlépe podporuje zdraví svých zaměstnanců. Registrovat se mohou pauze právní subjekty, které jsou registrovány na území České republiky. Poslední datum pro podání přihlášky je 31. březen roku 2016. K vyhlášení poté dojde v následujících měsících. Pro přihlášení jsou tři podmínky. Subjekt musí podporovat ochranu zdraví na pracovišti na sto procent. Musí docházet k podpoře, monitorování výsledků a ke zlepšování této ochrany a musí být dodána řádně vyplněná přihláška. [1]

[1] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2016 [online]. 2016 [vid. 8. listopad 2015]. Dostupné z: www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-o-titul-podnik-podporujici-zdravi-roku-2016