Novinky

Školní jídelny mají svého rádce

Státní zdravotní ústav připravil publikaci pro školní jídelny, která by jim měla pomoci s přípravou pestrých a vyvážených jídelníčků s názvem Rádce školní jídelny 1. Příručka obsahuje dle autorů doporučení Světové zdravotnické organizace, která jsou aplikována na české prostředí. Jedná se o první vydání, ale již se dá očekávat další, ve kterém budou více rozpracovány připomínky institucí, které byly požádány k jejich zaslání (Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústav hygieny a preventivní medicíny lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni). [1] V textu nalezneme mnoho otázek, ke kterým jsou doplněny odpovědi. Jako příklad je dotaz na to, zda je česneková polévka bezmasá. Zde se dozvíme, že odpověď závisí na způsobu přípravy. V případě, že je základem masový vývar, tak ji za bezmasou považovat nelze. [1 s. 15] Na konci textu jsou praktické příklady jídelníčků, které by mohly být v prostředí jídelny aplikovány. Ač je příručka určena pro školní jídelny, jsou zde vhodným způsobem sepsána stravovací doporučení, která jsou vhodná pro kohokoliv.

[1] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. rádce školní rádce školní [online]. 1. vydání. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015. ISBN 978-80-7071-340-2. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/aktuality/Radce_skolni_jidelny_def.pdf