Novinky

Příspěvek VZP na sportovní aktivitu

Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhlásila projekt se zaměřením na podporu sportovních aktivit dětí pod názvem „Sportuj ve škole – prevence kardiovaskulárních onemocnění“. Pokud daná sportovní činnost je pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, tak je možné pro své dítě získat příspěvek pojišťovny až 500 Kč. K jeho získání je nutné nejpozději do 30. listopadu 2015 odevzdat voucher se speciálním kódem, který obdrží účastník od vedení například sportovního kroužku nebo klubu. [1]

[1] VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a.s. Sportuj ve škole - projekt VZP ČR [online]. 2015 [vid. 28. říjen 2015]. Dostupné z: www.klubpevnehozdravi.cz/sportuj-ve-skole