Novinky

Riziko nákaz v důsledku migrace

V polovině září vydalo Ministerstvo zdravotnictví tiskovou zprávu hlavního hygienika o epidemiologické situaci v důsledku migrační vlny v Evropě. Dle zprávy občanům České republiky nehrozí žádné riziko spojené s exotickými infekčními nemocemi. Situace v této době je zcela stabilní a je pravidelně monitorována a konzultována s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) a Evropskou komisí. Nízké riziko z nákaz je taktéž dáno vysokou proočkovaností české populace. [1]

[1] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Hlavní hygienik: Česká republika není aktuálně v souvislosti s migrací ohrožena nákazami [online]. 2015 [vid. 30. září 2015]. Dostupné z: www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=24085&typ=application/msword&nazev=TZ Hlavn%C3%AD hygienik %C4%8CR.doc