Novinky

Projekt zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nabízí v rámci svého projektu „VZPoura úrazům“ semináře pro školy. Ty mají za cíl prevenci úrazů a nehod u dětí. Škola může elektronicky požádat o účast, která je zcela zdarma na www.vzpoura-urazum.cz/rezervace/. Přednášku zajišťují pracovníci pojišťovny, kteří sami mají zdravotní postižení v důsledku úrazu. Žáci a studenti si budou moci vyzkoušet například pohyb na vozíku nebo sportovní aktivity pro zdravotně postižené. [1]

[1] POJIŠŤOVNA VZP, a.s. VZPoura úrazům [online]. 2015 [vid. 30. září 2015]. Dostupné z: www.vzpoura-urazum.cz/o-projektu/