Novinky

Dopravní výchova od Ministerstva dopravy

BESIP vydal tiskovou zprávu, ve které informuje o připravovaných učebnicích zaměřených na bezpečnost dětí v silničním provozu s cílením na školní rok 2015/2016. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus připravuje pro děti mateřských škol interaktivní materiál, který je doprovázen taktéž mluveným slovem. Pro první stupeň základních škol je poté připravována tištěná učebnice, ke které by měla být přidružena interaktivní cvičení. Pro učitelský sbor bude přichystána metodická příručka a na podzim roku 2015 budou organizovány semináře. [1]

[1] MINISTERSVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. „Dopravní výchova nově…….“ [online]. 2015 [vid. 29. září 2015]. Dostupné z: www.ibesip.cz/cz/pro-media/204-dopravni-vychova-nove