Novinky

Príspevky na kurzy pohybových aktivít v školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje v súlade s § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov príspevky na lyžiarske kurzy a školy v prírode. Pre riaditeľov škôl a učiteľov, ktorí organizujú tieto športové a pohybové aktivity, pripravilo odborné vydavateľstvo RAABE dve špecializované brožúry. Viac info na nižšie uvedených stránkach.

http://www.skolskyportal.sk/clanky/prispevok-na-kurzy-pohybovych-aktivit-v-prirode-skoly-v-prirode