Novinky

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2016

Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na rok 2016.

Pozor! Dříve se tento program jmenoval "Zdravé město". Žádosti se přijímají od 15. do 30. 10. 2015 (nikoliv dříve).

Školy mohou žádat na vzdělávání školního metodika prevence, vzdělávání pedagogického sboru, případně na obojí - celkově maximálně 30 000 Kč.

Na realizaci komplexního programu prevence školy mohou školy žádat maximálně 60 000 Kč a podat pouze jednu žádost.

Více informací na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html.