Novinky

Předcházení úrazům

Byla zveřejněna série několika článků, svým obsahem určených laické veřejnosti, které naráží na téma úrazovosti u dětí. V České republice ročně zemře přes 100 dětí na následky zranění a přes 2000 jich má trvalé následky. Důležitou informací, kterou se dozvíme je mylná představa mnoha lidí, že úrazy vznikají vlivem nějaké náhody. Většinou tomu tak skutečně není. Stejně jako nehoda není náhoda, tak ani úraz není náhoda. Články zveřejněné Státním zdravotním ústavem jsou na téma Prevence úrazů: Kolo, Sport, Domov, Cizí pes a První pomoc. A co se zde dozvíme? [1] V případě jízdy na kole je vhodné dítě naučit alespoň základní dopravní předpisy a značky. Málokdo také ví, že dítě mladší deseti let nesmí bez dozoru samotné na silnici. Jako u každého dopravního prostředku, tak i u kola je nanejvýš důležité, si nechat jednou za čas kolo zkontrolovat a seřídit v servisu. [2] Je velice zajímavé, že obětí úrazu se stává mnohem častěji dítě, které se sportu příliš nevěnuje. Je vhodné děti vést k pohybu, a tak předcházet úrazům, které vznikají v důsledku oslabeného těla. [3] Domov by měl být místem bezpečí. Zde krom jiného je riziko pozření předmětů, či jejich vdechnutí. V případě, že dojde ke konzumaci léčiv, či jiných potenciálně jedovatých látek, je dobré vědět, že existuje Toxikologické informační středisko, které poskytuje odborné poradenství v takovýchto případech. To je k dispozici na telefonních číslech 224919293 a 224915402. [4] V okamžiku, že se již úraz, přes veškerou snahu mu předejít, stane, nemělo by okolí podléhat panice, ale mělo by urychleně začít poskytovat první pomoc. Od této první pomoci se očekává „laická první pomoc“. V případě zranění v České republice funguje telefonní linka 155, popřípadě 112. [5]

[1] POKORNÁ, Kristina. Prevence dětských úrazů [online]. 2015 [vid. 1. září 2015]. Dostupné z: www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-detskych-urazu

[2] WASSERBAUER, Stanislav. Jak na kolo a na kole aneb několik dobrých rad, než vyrazíme na výlet [online]. B.m., 2015. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Kristina_Pokorna/clanek_6_kolo_urazy_2015_2_.doc

[3] ZIMENOVÁ, Irena. Sportovat či nesportovat [online]. B.m., 2015. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Kristina_Pokorna/clanek_3_sport_2_.doc

[4] ZIMENOVÁ, Irena. Pozor na to, co děti strkají do úst [online]. B.m., 2015. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Kristina_Pokorna/clanek_2_domacnost_2015_2_.doc

[5] ZIMENOVÁ, Irena. Děti a první pomoc [online]. B.m., 2015. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Kristina_Pokorna/clanek_5_deti_a_prvni_pomoc_2015_2_.doc