Novinky

Vzestup počtu HIV pozitivních osob

Státní zdravotní ústav vydal ročenku týkající se situace HIV v České republice za období let 2013 a 2014. V roce 2013 bylo dle zprávy provedeno přibližně 1,3 milionu vyšetření a bylo odhaleno 235 nových HIV pozitivních pacientů. Do tohoto čísla se započítávají jak občané České republiky, tak cizinci s trvalým pobytem na našem území. [1 s. 9] Za posledních třináct let došlo k významnému nárůstu této infekce. [1 s. 29] Zatímco v roce 1989 bylo provedeno zhruba 0,5 milionu vyšetření a objevených HIV pozitivních bylo 8, tak v roce 2010 ze 1,5 milionu testů bylo odhaleno 180 HIV pozitivních případů. [1 s. 10 Graf 1] Přibližně 75 % tvoří homosexuální muži a 9 % heterosexuální ženy. [1 s. 12 Tab. 2] Nejvyšší počet z odhalených nákaz byl v Praze, kde bylo diagnostikováno 124 osob. [1 s. 13 Tab. 3]

[1] STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2013-2014 [online]. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015. ISBN 978-80-7071-336-5. Dostupné z: www.prevencehiv.cz/materialy/rocenky/2013/rocenka-2013.pdf